SURADNJA S FLANDRIJOM

U sklopu Pomoći zemljama Centralne i Jugoistočne Europe- Program Flamanske Vlade

 

2010.g.-2011.g. Razvoj seoskog turizma u Zagrebačkoj županiji“

2008.g. REEDEM – Razvoj obnovljivih izvora energije u regijama u nastajanju

2007.g. Izrada alata za valorizaciju kulturne baštine u turističke svrhe