PRUŽANJE SAVJETODAVNIH USLUGA

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je natječaj „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“.

Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o. potencijalnim korisnicima nudi sljedeće savjetodavne usluge:

1. Inicijalni pregled formalnih uvjeta o aktivnostima Naručitelja u Projektu

2. Savjetovanje Naručitelja oko potrebnih formalnih uvjeta za prijavu na Natječaj

3. Kontrola formalnog dijela dokumentacije Naručitelja prije same prijave, onih dokumenata koje dostavlja Naručitelj

4. Izrada/ispunjavanje projektne prijave na Natječaj i pripadajućih obrazaca, sve prema dokumentaciji koju dostavlja Naručitelj

Navedene usluge Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije naplaćuje 21.000,00 kn + PDV.