Projekti RRAZŽ

Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o  bavi se izradom i implementacijom projekata kojima je cilj povećati ekonomski potencijal Zagrebačke županije.

HR PROJEKTI

EU PROJEKTI