Postupci javne nabave

 

Završio

Nabava usluge tiska biltena za dvije godine (2016. i 2017.)                                                

Evidencijski broj nabave: JN-MV-02-2015

Broj poziva na nadmetanje iz Elektroničkog oglasnika javne nabave RH: 2015/S 002-0036528

Trajanje

Datum objave: 24.11.2015. 

Rok za dostavu ponuda: 15.12.2015. 12:00

 

 Završio

Nabava usluge distribucije biltena za dvije godine (2016. i 2017.)                                                        

Evidencijski broj nabave: JN-MV-01-2015

Broj poziva na nadmetanje iz Elektroničkog oglasnika javne nabave RH: 2015/S 002-0036549

Trajanje

Datum objave: 24.11.2015.

Rok za dostavu ponuda: 15.12.2015. 13:30