Sporazum o suradnji na prijavi projekata

RRAZŽ je 15. rujna 2005. potpisala Sporazum o suradnji na prijavi projekata prema Europskoj Uniji s Regionalnom razvojnom agencijom Celje nadležnom za pokrajinu Savinja.

Početak EU projekta “Fit za Europu”, pod upravom Europske udruge regionalnih razvojnih agencija

EU projekt “FIT for EUROPE”-http://www.fitforeurope.org/, započeo je 18. siječnja 2005.g. u Beču, pod upravom “EURADA”-e, Europske udruge regionalnih razvojnih agencija- www.eurada.org.. Događaju je prisustvovao direktor Agencije.

Hrvatsko-francuski skup lokalne samouprave, 6.listopad 2005., Rijeka

Direktor RRAZŽ je prisustvovao hrvatsko-francuskom skupu lokalne samouprave na temu suradnje u politici lokalnog razvoja i u jačanju konkurentnosti malih i srednjih poduzeća 6. listopada u Rijeci.

Član Europske Udruge regionalnih razvojnih agencija

RRAZŽ je 6. prosinca 2004. g. postao član Europske Udruge regionalnih razvojnih agencija – EURADA-e sa sjedištem u Bruxellesu (www.eurada.org)