OBJAVLJEN NOVI PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 07 “TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA”

U Narodnim novinama (NN 71/2016) objavljen je novi Pravilnik o provedbi Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Više »

PRVE ISPLATE OPĆINAMA ZA OPERACIJU 7.1.1. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s isplatom sredstava iz Programa ruralnog razvoja za operaciju 7.1.1.- „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima. Do sada je odobreno gotovo 21 milijuna kuna potpore za 240 općina i gradova diljem Hrvatske, a isplaćeno je 655.750 kn na račune devet općina.

Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije je dobila bespovratna EU sredstva za provedbu savjetodavnih, edukativnih i informativnih aktivnosti o EU fondovima na području Zagrebačke županije

REGIONALNI KOORDINATORI SLIKA

U ponedjeljak, 22. kolovoza 2016., u Osijeku je održano svečano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava regionalnim koordinatorima, odnosno certificiranim regionalnim razvojnim agencijama, za provedbu aktivnosti koje će doprinijeti povećanju apsorpcije sredstava iz EU fondova.

Svečanom potpisivanju prisustvovali su: ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata i programa EU (SAFU) Tomislav Petric i čelnici 11 regionalnih koordinatora s kojima su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava, među kojima je bio i direktor Regionalne razvojne agencija Zagrebačke županije gosp. Zlatko Herček.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se u okviru Poziva na iskaz interesa regionalnim koordinatorima za dodjelu bespovratnih sredstava iz prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Regionalni koordinatori će dobivena sredstva utrošiti za jačanje i razvoj mreže podrške (potencijalnim) prijaviteljima i korisnicima EU fondova iz redova javnopravnih tijela, kroz savjetodavnu potporu u pogledu pripreme i provedbe projekata, informiranje šire javnosti o mogućnostima i provedbi EU fondova, potporu jačanju kapaciteta (potencijalnih) korisnika za pripremu i provedbu projekata i jačanje kapaciteta regionalnih koordinatora za pružanje podrške javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata.

Vrijednost potpisanih ugovora veća je od 15.806.000,00 kuna od čega se 85% sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15% je udio nacionalnog sufinanciranja.

„Ovi novci će pomoći regionalnim koordinatorima, koji su produžene ruke Ministarstva na terenu, da svim potencijalnim prijaviteljima EU projekata pruže pravovremenu pomoć i potporu kako bi realizirali što više projekata i povukli sav novac koji nam je na raspolaganju“, izjavio je prigodom potpisivanja ministar Tolušić.

Ugovore je u Osijeku potpisalo 11 regionalnih koordinatora, dok se uskoro očekuje i potpisivanje ugovora s preostalih 10 regionalnih koordinatora.  Vrijednost projekta RRAZŽ iznosi ukupno 1.499.344,50 kn, od čega bespovratni dio  EU za sufinanciranje aktivnosti iznosi udio 1.274.103,62 kn.

Save

Save

Najava natječaja za tip operacije 7.2.1. Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede najavljuje raspisivanje natječaja za tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“. Raspisivanje natječaja predviđeno je za 22. kolovoza 2016. godine dok će zahtjeve za potporu bit moguće podnositi u AGRONET-u od 05. rujna 2016. do 05. listopada 2016. godine. Prihvatljivi korisnici su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje. Prihvatljiv projekt/operacija je građenje i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu i/ili odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda.
 

Hrvatska zajednica županija objavila poziv za sudjelovanje na fokus grupi o DEAR pristupu

Hrvatska zajednica županija u sklopu projekta Ladder organizira fokus grupu o DEAR (Development Education & Awareness Raising) pristupu koja će biti održana u petak, 9. rujna 2016. godine u Karlovcu. Cilj ove aktivnost je kroz diskusiju s osobama koji su upoznati s DEAR pristupom dobiti povratne informacije o tome kako ga poboljšati na nacionalnoj i lokalnoj razini, koje su preporuke kako bi DEAR bio što bolje uklopljen u nacionalni kontekst te prikazati neke primjere dobre prakse po pitanju projekata koji su usmjereni na osvještavanje javnosti o globalnim razvojnim temama i promicanje obrazovanja za razvoj. U fokus grupi će sudjelovati osobe koje su na različite načine već upoznate sa DEAR pristupom – sudionici i treneri lokalnih treninga, građani novinari, osobe koje su prijavljivale svoje projekte na javni poziv za sufinanciranje mikroprojekata temeljenih na spomenutom pristupu, ali i svi oni koji su se već susreli sa spomenutim pristupom. Moderatorica fokus grupe bit će Marina Dimić Vugec, voditeljica projekata u ODRAZ-u. Kako je broj sudionika ograničen iz Hrvatske zajednice županija pozivaju zainteresirane osobe da se što prije prijave za sudjelovanje putem ove poveznice.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail adresi: mateja.krvar@hrvzz.hr.

Kompetentnost i razvoj MSP (rok za prijavu do 31.12.2016.)

Od strane Ministarstva poduzetništva i obrta, objavljen je dugoočekivani poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom “Kompetentnost i razvoj MSP”. Natječaj je objavljen nastavno na pozive “Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu” te “Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP” koji su bili otvoreni tijekom 2015. i 22016. godine i temeljem kojih su se dodjeljivala bespovratna sredstva za slične troškove. Cilj je novog natječaja ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija. Bespovratna sredstva dodjeljuju se u iznosu između 300.000 i 30.000.000 kuna, a projektni prijedlozi zaprimaju se od 1. lipnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava. 
 

Objavljen E-impuls

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, financira se Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga E-impuls. 

Natječaj je otvoren od 21. srpnja do 30. rujna 2016. Prijavitelji natječaja su mali i srednji poduzetnici i obrtnici. Predmet Poziva su investicije u početna ulaganja mikro i malih poduzetnika povezane s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga, a cilj Poziva je poticanje mikro i malih poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim potporama u svrhu jačanja konkurentnosti. Temeljem OP Konkurentnost i kohezija u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je 250.000.000,00 HRK za razdoblje 2014. – 2020.

Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 30.000 kuna, a najviša 300.000 kuna. Maksimalni intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću prema veličini iznosi:

  • malom poduzeću 65%
  • mikro poduzeću 85%

Prihvatljive aktivnosti:

  • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga,
  • pružanje savjetodavnih usluga neophodnih za predmetna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

Prihvatljiva su ulaganja u sektorima:

  • C Prerađivačka industrija, svi izuzev skupina: 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda, 25.4 Proizvodnja oružja i streljiva, 30.4 Proizvodnja vojnih borbenih vozila;
  • F Građevinarstvo, samo skupine: 43.2 Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi, 43.3 Završni građevinski radovi, 43.9 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti;
  • J Informacije i komunikacije;
  • M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, samo skupine: 71.1 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje, 74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, 74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti i 74.2 Fotografske djelatnosti.

Više »

3.622.000,00 kuna za potpore poduzetnicima

Zagrebačka županija će, temeljem javnog natječaja, dodijeliti 3.622.000,00 kuna bespovratnih sredstava za 105 korisnika za potpore za poticanje razvoja poduzetništva u 2016. godini. Subvencije će se dodjeljivati za početak poslovanja poduzetnika i za žene poduzetnice, dok će se kapitalne pomoći dodjeljivati za povećanje konkurentnosti za proizvodne i za neproizvodne djelatnosti. Na natječaj, koji je bio otvoren od 1. travnja do 9. svibnja 2016. godine, mogli su se javiti mikro i mali subjekti malog gospodarstva koji imaju sjedište na području Zagrebačke županije te prijavljuju projekt koji se realizira na području Zagrebačke županije. Ukupno je zaprimljeno 308 zahtjeva, od kojih 59 nisu udovoljavala uvjetima natječaja. Bodovne liste i informacije o dodjeli subvencija, kao i pregled odbačenih prijava možete pogledati ovdje.

OTVORENO JAVNO SAVJETOVANJE: PROGRAM UMJETNOST I KULTURA 54+

Ministarstvo kulture priprema javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za program Umjetnost i kultura 54+. Tim povodom, otvoreno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za potencijalne korisnike programa.

Ovaj poziv se priprema u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“; prioritetna os 2 – Socijalno uključivanje; Specifični cilj 9.i.1. – Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću otvoreno je do 13. 8. 2016.

Više informacija i poveznicu na javno savjetovanje možete pronaći OVDJE.

SEDAM NOVIH EU NATJEČAJA ZA PODRUČJE ZDRAVSTVA, E-USLUGA I SOCIJALNE UKLJUČENOSTI

U ponedjeljak 18. srpnja 2016. godine u dvorani Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije predstavljeno je sedam poziva na dostavu projektnih prijedloga kojima je osigurano ukupno 1.948.142.077,00 kuna za projekte u području zdravstva, e-usluga i socijalne uključenosti.

Ulaganja u razvoj e-usluga javne uprave, bolnice, kliničke centre, klinike i opće bolnice, domove zdravlja, domove za socijalnu skrb i centre za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj provodit će se kroz sedam natječaja iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Objavljeni natječaji:

1. Razvoj e-Usluga

2. Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini

3. Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti

4. Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama/dnevnim kirurgijama

5. Poboljšanje socijalne infrastrukture u svrhu pružanja socijalnih usluga za osobe s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – I. faza

6. Poboljšanje infrastrukture u svrhu pružanja socijalnih usluga za djecu i mlade kao podrška procesu deinstitucionalizacije- I. faza

7. Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – I. faza  (bit će objavljen u toku dana)

Više »