OTVORENI SU ESI ZAJMOVI OD STRANE HAMAG-BICRO

Otvoreni su ESI zajmovi od strane HAMAG-BICRO unutar kojeg su tri programa: Mikro investicijski zajmovi, Mikro zajmovi za obrta sredstva i Mali zajmovi.

Cilj programa je kreditiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja. Kamatne stope kreću se od 0,5%-3,5%. Programi su otvoreni do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2020. godine.

Cjeloviti tekst programa, potrebna dokumentacija i ostali uvjeti nalaze se na sljedećoj poveznici.

 

MUP-PROJEKTI U PODRUČJU PRUŽANJA PSIHOSOCIJALNE POMOĆI

Na temelju članka 7. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1042/2014 od 25. srpnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama, Ministarstvo unutarnjih poslova, Samostalni sektor za Schengensku koordinaciju i projekte Europske unije objavio je Javni natječaj za financiranje projekta u području pružanja psihosocijalne pomoći tražiteljima međunarodne zaštite za razdoblje od dvije godine.

Javni natječaj možete pročitati ovdje.

Otvoren natječaj za stipendije

Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2016/2017. za učenike i studente s prebivalištem na području Zagrebačke županije. Natječaj je otvoren do 14. listopada 2016. godine. U ovoj školskoj godini Zagrebačka županija će dodijeliti 50 novih stipendija i to 30 za učenike te 20 za studente. Za 50 novih stipendista te stipendiste koji nastavljaju redovno školovanje u školskoj godini 2016/2017., Zagrebačka županija je osigurala 2.350.000 kuna.

Od 30 stipendija za učenike, prema kriteriju izvrsnosti dodijelit će se 10 stipendija, od toga 3 za zanimanja glazbenog smjera. Prema socijalnom kriteriju dodijelit će se 20 stipendija za učenike, od čega 10 za deficitarna zanimanja kao što su pediker, kuhar, slastičar, elektroinstalater, elektromehaničar, strojobravar, bravar, limar, alatničar, tokar, tapetar, stolar, instalater grijanja i klimatizacije, vodoinstalater, plinoinstalater, mesar, kemijski čistač, fasader, staklar, krojač, galanterist, elektroničar-mehaničar, armirač, tesar, monter suhe gradnje, zidar, pekar, podopolagač, zlatar, krovopokrivač i izolater. Od 20 stipendija za studente, prema kriteriju izvrsnosti dodijelit će se do 10 stipendija, od toga najviše 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera. Prema socijalnom kriteriju dodijelit će se do 10 stipendija.

Više »

BESPLATNO USAVRŠAVANJE EDUKACIJA MEDICINSKIH SESTARA I NJEGOVATELJICA U PODRUČJU PALIJATIVNE SKRBI

Pučko otvoreno učilište Kutina u suradnji s partnerima Učilištem Ambitio, poslodavcem Senectom plus i Koordinacijom hrvatske obiteljske medicine provodi projekt kojim se želi pridonijeti poboljšanju kvalificiranosti ljudskih resursa i obrazovnih programa u sektoru socijalnih usluga i zdravstvenom sektoru, konkretno u području palijativne skrbi. Projektom naziva “E-programi stručnog usavršavanja – palijativna skrb” posvećuje se pozornost edukaciji iz palijativne skrbi, kako s aspekta skrbi o bolesniku, tako i s aspekta pristupa njegove obitelji, ali i načinu organizacije palijativne skrbi. Više »

Otvoren Javni poziv „Razvoj poslovne infrastrukture“ vrijedan 380 milijuna kuna

Svrha Poziva na dostavu projektnih prijedloga ‘Razvoj poslovne infrastrukture’  je razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanje broja proizvoda/usluga koje ona omogućava.

To će se postići poticanjem ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za proširenjem postojeće ili izgradnjom nove infrastrukture  poput poduzetničkih centara, poslovnih inkubatora, poduzetničkih akceleratora, poslovnih i znanstveno-tehnoloških parkova.  Takva infrastruktura će na lokalnoj odnosno regionalnoj razini doprinijetipoboljšanju dostupnosti poduzetničko poslovne infrastrukture MSP-ovima  u svrhu njihovog olakšanog rasta i razvoja s ciljem  privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima. Prihvatljive su aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove ili održavanje i opremanje postojeće poduzetničko poslovne infrastrukture, u svrhu pružanja novih ili kvalitetnijih usluga poduzetnicima.

Više »

HTZ objavila Javni poziv za udruženo oglašavanje 2017.

Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora u 2017. godini.

Više o samom pozivu možete pronaći na službenim stranicama Hrvatske turističke zajednice.

Otvoreni javni poziv za projekt “Naukovanje za obrtnička zanimanja”

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta za projekt “Naukovanje za obrtnička zanimanja”.

Prijave se zaprimaju isključivo od 01.09.2016. godine do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 11.11.2016. godine.

Prioritet poziva je poticanje gospodarskih subjekata na sudjelovanje u obrazovanju učenika koji stječu deficitarna zanimanja iz sustava vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) čime se doprinosu stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika.

Više »

PROGRAM DODJELE DRŽAVNE POTPORE ZA ULAGANJE U PROIZVODNE TEHNOLOGIJE

Ministarstvo gospodarstva objavilo je na svojim stranicama Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstva prema Programu regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologije.

Cilj navedenog programa je poticanje poduzetnika na ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu u svrhu proširenja i modernizacije postojećih proizvodnih kapaciteta te osnivanje nove poslovne jedinice uz uvjet zadržavanja i/ili povećanje broja radnika. Za provedbu programa za 2016. godinu predviđeno je ukupno 40 milijuna HRK.

Maksimalni intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću prema veličini iznosi:

  • 25% za velika poduzeća
  • 35% za srednja i mala poduzeća

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 HRK.

Više »

OBJAVLJEN 2. ROK ZA INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVATSKA

Program suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska se izvodi na osnovi otvorenog javnog poziva, što znači da kao prijavitelji možete prijave neprekidno podnositi od objave poziva pa sve dok postoje raspoloživa sredstva. Drugi rok za podnošenja prijava u okviru programa zatvorit će se 14. studenog 2016. godine u 12 (CET) sati. Svi prijavitelji moraju obratiti pozornost na manje izmjene natječajne dokumentacije i korigendum u kojem su te izmjene opisane. Vezano uz izmjene natječajne dokumentacije, napominjemo kako nije mijenjan sadržaj dokumenata već su dana dodatna pojašnjenja i napravljeni manji popravci s kojima se želi poboljšati razumijevanje programskih pravila i prijaviteljima olakšati pripremu i prijavu projekata. Otvoreni poziv i natječajna dokumentacija su dostupni na mrežnoj stranici programa.

Poticanje društvenog poduzetništva – izmjene

Objavljene su izmjene dokumentacije natječaja „Poticanje društvenog poduzetništva“, koje uključuju izmjene i/ili dopune vezane uz specifične ciljeve, ciljane skupine, opsežnije definiranje prihvatljivih prijavitelja, aktivnosti i slično. Među važnim je izmjenama svakako i ona da je rok za prijavu projektnih prijedloga produljen do 23. rujna 2016. Sve informacije i dokumente možete pogledati na sljedećoj poveznici.