Edukativna radionica – O Mogućnostima za građane i poduzetnike; Grad Dugo Selo – 03. travnja 2013.

      Ukazala se potreba za provođenjem kontinuirane edukacije poljoprivrednika i poduzetnika o mogućnostima korištenja potpora iz državnih i županijskih izvora i sredstava, te sredstava iz fondova Europske unije.

Više »

Mogućnost poslovanja u poduzetničkom inkubatoru u Velikoj Gorici

VG Poduzetnički centar d.o.o. u partnerstvu s Udruženjem obrtnika Velika Gorica i Gradom Velika Gorica inicirao je projekt izgradnje poduzetničkog inkubatora u Radnoj zoni Rakitovec. Više »

POZIV ZA ISKAZ INTERESA – POTPROGRAM “PRIPREMA LOKALNIH PROJEKATA NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA”

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u suradnji s razvojnim agencijama – regionalnim koordinatorima nastavlja provoditi Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije te kroz Potprogram “Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima” nastoji prikupiti lokalne razvojne projekte s područja jedinica lokalne samouprave sa statusom I. i II skupine prema indeksu razvijenosti (potpomognuta područja) za sufinanciranje pripreme i izrade projektne dokumentacije i stvoriti zalihu projekata prihvatljivih za financiranje iz budućih EU fondova odnosno budućih natječaja u okviru planiranih operativnih programa iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije.

Više »

Ususret EU fondovima

U suradnji sa Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU organizirano je u Samoboru stručno predavanje “Ususret EU fondovima”.

Više »

Objavljeni natječaji za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je danas devet natječaja za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i korištenjaobnovljivih izvora energije za koje su planirana sredstva u iznosu od 84,5 milijuna kuna.

Više »

Baza projekata Zagrebačke županije

Ažuriranje županijske Baze razvojnih projekata

PREGLED BAZE PROJEKATA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije radi provedbe i učinkovitijeg praćenja Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije 2011.-2013., ažurira Baze županijskih razvojnih projekata.

Više »

Otvoren Sajam gospodarstva u Zaprešiću

Ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras u Zaprešiću je danas, u sklopu proslave dana grada, otvorio 14. sajam gospodarstva.

Više »

Bespovratne potpore za projekte Europske unije

Zagrebačka županija objavila je javni poziv za dodjelu potpora projektima s područja županije koji se provode u okviru programa Europske unije, a koji pridonose ostvarenju strateških ciljeva Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije 2011. – 2013. Rok za podnošenje prijava je 28. rujna 2012. godine do 15:00 sati.

Više »

635.000 kn za inovacije u proizvodnji, cjeloživotno učenje i uvođenje standarda kvalitete

Zagrebačka županija dodijelit će 300.000 kuna subvencija za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje, 185.000 kuna za uvođenje inovacija u proizvodnju te 150.000 kuna za cjeloživotno učenje zaposlenih. Navedeni natječaji vrijedni 635.000 kuna otvoreni su do 31. listopada ove godine.

Više »

300.000 kn za izradu projektne dokumentacije

U tijeku je javni natječaj Zagrebačke županije za dodjelu 300.000 kuna kapitalnih pomoći subjektima malog gospodarstva za izradu projektne dokumentacije za gospodarske objekte. Natječaj je otvoren do 31. listopada 2012. godine.

Više »