1.235.000 kuna za pokroviteljstva, novčane donacije i pomoći u poljoprivredi

Zagrebačka županija raspisala je natječaj vrijedan 1.235.000 kuna za dodjelu pokroviteljstava, novčanih donacija i pomoći u provođenju projekata iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva i lovstva. Natječaj je otvoren do 23. travnja 2014. godine,a za pojedine mjere do 15. studenog 2014. godine.

Hrvatski proizvođači plasirat će proizvode na tržište Hong Konga i Šangaja

U Krapini je održan sastanak hrvatskih župana radi provedbe inicijative Ministarstva vanjskih i europskih poslova i stvaranja klastera hrvatskih proizvođača i gospodarstvenika te plasiranje hrvatskih proizvoda na tržište Narodne Republike Kine odnosno Hong Konga i Šangaja.

Predstavnici udruga iz regije Veneto posjetili IDA-u

Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije ugostila je 24.ožujka 2014. dvadesetak predstavnika različitih institucija, udruga i tvrtki  iz regije Veneto, Italija.  Razmijenjene su informacije o mogućnostima suradnje na  EU projektima vezanim za ruralni turizam, kulturu  i zapošljavanje.

Predstavljanje Županije na Trgu bana Jelačića

U šatoru na Trgu bana Josipa Jelačića svečano je otvorena manifestacija „Turistička ponuda Zagrebačke županije“ koju možete posjetiti do nedjelje, 23. ožujka 2014. godine.

Javni poziv za program “Poduzetništvo u kulturi”

Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv za program “Poduzetništvo u kulturi”. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva kulture za programe poduzetništva u kulturi za 2014. godinu. Javni poziv traje od 14. ožujka do 14. travnja 2014. godine, a objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture. Više informacija ovdje.

Objavljen natječaj za ICT bespovratna sredstva

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 19. ožujka 2014. Poziv na dostavu projektnih prijava „Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima, kojima će se, u sklopu provedbe Operativnog programa „Regionalna konkurentnost 2007 – 2013“, dodijeliti bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu od 24.061.600,00 kuna, pri čemu će se iznosi pojedinačnih potpora male vrijednosti kretati od 150.000,00 kuna do 750.000,00 kuna. Ovim pozivom sufinancirat će se analiza postojećih poslovnih procesa, kao i njihova modernizacija, inovacija i digitalizacija, uključujući i izdatke informatičke opreme i softvera. Cilj je potaknuti uvođenje naprednih e-poslovnih modela i potaknuti razvoj, rast i konkurentnost mikro, malih i srednjih poduzeća. Očekuje se kako će ova potpora ostvariti pozitivne rezultate kao što su povećanje učinkovitosti i produktivnosti, povećanje prihoda od prodaje i izvoza te otvaranje i/ili očuvanje postojećih radnih mjesta.  Poziv je otvoren trajno, odnosno do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 30. lipnja 2015. godine. Detalje o pozivu te natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

U ožujku i travnju novi IPARD natječaji

Iako je u tijeku finalizacija novog Programa ruralnog razvoja, čija bi provedba trebala krenuti u drugoj polovici ove godine, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja odlučili su se na raspisivanje IPARD natječaja za mjere: 101:  4. travnja – 18. travnja i  103:  24. ožujka – 7. travnja. Svi projekti koji se ugovore po ovom natječaju, financirat će se iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD). Novi Pravilnik će biti objavljen u tjednu između 17. i 21. ožujka, a moći će se preuzeti na našim stranicama. Svi kriteriji provedbe, korisnici, prihvatljiva ulaganja ostaju isti kao i do sada, a izmjene koje su napravljene, su u cilju ubrzanja obrade prijava.

Natječaj za financiranje partnerskih projekata u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima

Natječaj za financiranje partnerskih projekata u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima Ministarstva socijalne politike i mladih i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta otvoren je od 14.02. do 31.03.2014. godine, a prijave se podnose regionalnoj zakladi koja pokriva područje na kojem se provodi većina projektnih aktivnosti.

Prihvatljivi su prijavitelji udruge programski usmjerene radu s djecom i/ili mladima. Moguće je prijaviti jednogodišnje projekte koji pridonose smanjenju svih pojavnih oblika nasilja nad djecom i mladima i vršnjačkog nasilja.Dva su prioritetna područja Natječaja:
• Prevencija nasilja nad djecom i mladima – nadležno Ministarstvo socijalne politike i mladih
• Prevencija vršnjačkog nasilja među djecom i mladima– nadležno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Za svako prioritetno područje natječaja osigurano je po 3.000.000,00 kuna:
– Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu: 50.000,00 kuna
– Maksimalni iznos po pojedinom projektu: 200.000,00 kuna

Detaljne upute za prijavitelje dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih (www.mspm.hr), Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (www.mzos.hr) i regionalnih zaklada kao provedbenih tijela u ovom Natječaju.

JAVNI POZIV za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa “Potpore događanjima” u 2014. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice (dalje u tekstu: HTZ) za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koje doprinose sljedećim ciljevima:

  • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Hrvatske u cjelini;
  • razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone;
  • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone te na kontinentu;
  • jačanju snage brenda hrvatskog turizma;
  • stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju:

  1. Međunarodnih TOP događanja
  2. Nacionalnih i regionalnih događanja.

Dodatne informacije na: potpore@htz.hr.

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva

Ured Vlade RH objavio je javni poziv u svrhu podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa EU za 2014. Rok  za podnošenje prijava je 1. prosinac 2014. godine, do 16 sati, a ukupna očekivana vrijednost javnog poziva u 2014. iznosi 10.000.000,00 kuna.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti organizacije koje zadovoljavaju sljedeće kriterije:

-organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u RH i koje djeluju u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s EK, provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom,

-organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u RH, a koje djeluju u svojstvu partnera na projektu financiranom u sklopu jednog od programa EU navedenih pod točkom II. ovog Javnog poziva te,

-ostale organizacije civilnog društva-zaklade, sindikati, udruge poslodavaca i privatne ustanove, ako djeluju u svojstvu nositelja projekta i partnera, ugovorenog s EK, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom, pri čemu će njihovo financiranje ovisiti o raspoloživosti financijskih sredstava.

Više »