140.000 kuna za pomoć starijim osobama na Žumberku i u Pisarovini

Zagrebačka županija nastavlja i u 2016. godini sufinancirati program „Pomoć u kući“ na području općina Žumberak i Pisarovina za što je osigurala 140.000 kuna. Svrha programa je poboljšanje kvalitete i uvjeta života starijih i nemoćnih osoba u njihovim domaćinstvima te prevencija institucionalizacije osoba starije životne dobi. Program obuhvaća aktivnosti kao što su: nabava i dostava prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba starijih osoba koje žive u staračkim domaćinstvima i osoba kojima je zbog tjelesnog, mentalnog ili intelektualnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju potrebna pomoć druge osobe. U 2015. godini spomenuti program u općini Žumberak koristilo je 67 korisnika, a u Pisarovini njih 29. Od spomenutih 140.000 kuna koje su planirane za 2016. godinu, 90.000 kuna je predviđeno za provođenje Programa u Žumberku, a 50.000 kuna za Pisarovinu.

Otvoren prvi natječaj transnacionalnog programa ADRION 2014. – 2020.

Zajedničko tajništvo INTERREG V B Jadranskog i jonskog transnacionalnog programa ADRION 2014.-2020.,otvorilo prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga. Natječaj će podržati odabrane projektne prijedloge s 33 milijuna eura iz ERDF i IPA II što  iznosi oko 40% ukupnog proračuna programa a odnosi se na sljedeće prioritete i posebne ciljeve:

Prioritet 1: Inovativna i pametna regija 

Posebni cilj 1.1: Podrška razvoju regionalnog inovacijskog sustava Jadranskog i jonskog područja;

Prioritet 2: Održiva regija

Posebni cilj 2.1: Promicanje održive valorizacije i očuvanja prirodnih i kulturnih dobara kao potencijala za rast u Jadranskom i jonskom području

Posebni cilj 2.2: Povećanje kapacitete transnacionalnog rješavanja ranjivosti okoliša, rascjepkanosti i očuvanja ekosustava u Jadranskom i jonskom području.

Prioritet 3: Povezana regija

Posebni cilj 3.1: Povećanje kapaciteta za integrirani prijevoz i usluge mobilnosti i multimodalnosti u Jadranskom i jonskom području.

Doprinos EU je do maksimalno 85% prihvatljivih troškova a natječaj je otvoren od 1. veljače 2016. do 25. ožujka 2016. Tekst poziva nalazi se na sljedećoj stranici  http://www.adrioninterreg.eu/index.php/first-call-for-project-proposals/ 

Poziv na održavanje informativne kampanje o IAKS mjerama ruralnog razvoja

Upravljačko tijelo Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provode informativnu kampanju o IAKS mjerama ruralnog razvoja.

Pozivamo sve zainteresirane poljoprivrednike da prisustvuju predavanjima na kojima će predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja prezentirati ciljeve te informirati prisutne o provedbi IAKS mjera iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Više »

Poziv za iskaz interesa u području suradnje na razmjeni znanja – “Znanje bez granica”

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je Poziv za iskaz interesa u području suradnje na razmjeni znanja – “Znanje bez granica”. Poziv je namijenjen udrugama registriranim u RH za iskazivanje interesa za suradnju s Nacionalnom zakladom u području razmjene znanja kroz: sudjelovanje na međunarodnim skupovima (A), dolaskom međunarodnih stručnjaka u RH (B), sudjelovanjem predstavnika udruga u međunarodnim programskim mrežnim organizacijama i/ili institucijama (C). Svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje. Rok prijave: poziv je otvoren kontinuirano, do 10. studenog 2016., ili do iskorištenja planiranoga ukupnog iznosa sredstava (Kn 150.000,00).

Europa za građane – Natječaji za rok 1.3.2016.

Izvršna agencija za obrazovanje, audio-vizualne i kulturne politike (EACEA) objavila je natječaje za prvi ovogodišnji rok za podnošenje projektnih prijedloga u okviru programa Europa za građane 2014.-2020.Projektni prijedlozi moraju biti podneseni elektronskim putem najkasnije 1. ožujka 2016. do 12 sati. Tablicu natječaja možete pogledati OVDJE. Sve ostale detalje vezane uz prijavu i natječajnu dokumentaciju pogledajte OVDJE.

Otvoreni poziv: Interreg V-A Slovenija – Hrvatska

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020. objavljen je 19.1.2016.

Predmet poziva je sufinanciranje operacija koje učinkovito doprinose cjelokupnom cilju programa: promicati održivo, sigurno i rezonantno granično područje usvajajući pametne pristupe za očuvanje, mobilizaciju i upravljanje prirodnim i kulturnim resursima radi dobrobiti ljudi koji žive i rade na tom području ili ga posjećuju.

Program suradnje Interreg SI-HR financira Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) za što je osigurano 33,087.636,00 eura. Program može sufinancirati samo prihvatljive troškove, pri čemu Unija sufinancira sredstvima EFRR-a maksimalno 85% od ukupno prihvatljivih troškova; barem 15% mora se osigurati iz drugih izvora.

Programsko područje Programa suradnje Interreg SI-HR obuhvaća sljedeće teritorijalne jedinice na razini NUTS 3 regije:

-u Republici Sloveniji: Pomurska region, Podravska region, Savinjska region, Zasavska region, Posavska region, Jugovzhodna Slovenija region, Osrednjeslovenska region, Primorsko-notranjska region, Obalno-kraška region;

-u Republici Hrvatskoj: Primorsko-goranska županija, Istarska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija i Karlovačka županija.

Program se izvodi na osnovi otvorenog javnog poziva, što znači da je projektne prijedloge moguće neprekidno podnositi od otvaranja poziva sve dok postoje slobodna sredstva.

Prvi rok za podnošenje projektnih prijedloga je 11. ožujaka 2016.

Natječajna dokumentacija može se preuzeti ovdje

POZIV NA RADIONICU ZA POSLODAVCE O MOGUĆNOSTIMA POBOLJŠANJA POSLOVANJA KROZ KORIŠTENJE EU FONDOVA U ZAGREBU

U Zagrebu će se održati radionica za poslodavce o mogućnostima poboljšanja poslovanja kroz korištenje EU fondova u okviru projekta “Jačanje sudjelovanja poslodavaca u razvoju ljudskih potencijala u Zagrebačkoj županiji” koji se provodi u sklopu programa bespovratne pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - “Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II”. Projekt provodi Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije s partnerima Obrtničkom komorom Zagreb i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.  Više »

Izmjena poziva: Podrška razvoju MSP u turizmu

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“; Aktivnost 3d1.3 “Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela”.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 304.000.000,00 kuna.

Poziv je namijenjen MSP-ima kako bi se potaknule  investicije u početna ulaganja povezana s izgradnjom novih, proširenjem kapaciteta i/ili povećanjem kvalitete postojećih hotela koji će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica jedne od sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel, uključujući diversifikaciju ponude hotela na usluge koje hotel prethodno nije nudio, a s ciljem produljenja turističke sezone i podizanja konkurentnosti MSP-a u turizmu.

Prijave na natječaj primat će se od 16. studenog 2015. do 31. prosinca 2016., odnosno do iskorištenja sredstava.

VAŽNO – 1. IZMJENA POZIVA!!!

Dana 4. siječnja 2016. godine objavljena je prva izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije objavljene 14. listopada 2015. godine.

Izmijenjenu dokumentaciju za natječaj možete preuzeti OVDJE.

Objavljeni Pitanja i odgovori na natječaj 29.10.2015.

 

Eurostars 2 – otvoren natječaj

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije objavila je poziv za prijavu međunarodnih suradničkih projekata u program Eurostars 2, namijenjenog tvrtkama koje se bave istraživanjem i razvojem. Programom Eurostars potiču se mala i srednja poduzeća na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih aktivnosti. Cilj programa je potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet, potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika i stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu. Popis zemalja koje su uključene u program možete pogledati ovdje. Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem (R&D performing SME) te mora provoditi najmanje 50% aktivnosti. Ostali partneri na projektu moraju biti mala ili srednja poduzeća. Znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu niti su član HR konzorcija. Maksimalan iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu iznosi najviše 200.000 eura ili do 70 % udjela hrvatskog partnera na projektu, ovisno o tome što je manje. Projekt može trajati najduže tri godine (36 mjeseci). Više informacija se nalazi na slijedećem linku: Eurostars 2 – otvoren natječaj

Javni natječaj za prikupljanje poduzetničkih zahtjeva za kredit kroz Program “Kreditom do uspjeha 2014.” Mjera 1. – Kreditom do konkurentnosti

Zagrebačka županija raspisala je javni natječaj za prikupljanje poduzetničkih zahtjeva za kredit kroz Program „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. – Kreditom do konkurentnosti. Riječ je o Programu Ministarstva poduzetništva i obrta kojeg zajednički provode Ministarstvo i Zagrebačka županija, a prema odluci Ministarstva kreditni potencijal za Županiju iznosi 63 milijuna kuna. Natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava. Korisnici mogu biti mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva koji ulažu na područje Zagrebačke županije neovisno o sjedištu, odnosno prebivalištu. Programom će se subvencionirati kamata na kredite za projekte koji obuhvaćaju kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni), kupnju nove opreme ili pojedinih dijelova nove opreme te za obrtna sredstva do 20 posto (za projekt iz uslužne djelatnosti) i do 30 posto (za projekt iz proizvodne djelatnosti) iznosa ukupno odobrenog kredita. Prednost pri dodjeli subvencija imat će projekti proizvodne djelatnosti, projekti od značaja za gospodarski razvoj Županije te projekti kojima se otvaraju nova radna mjesta. Poduzetnicima koji kreditna sredstva ulažu u proizvodne djelatnosti kamatna stopa će se subvencionirati s 4 posto, pri čemu će Ministarstvo subvencionirati 2 postotna poena, a isto će učiniti i Zagrebačka županija. Za one koji ulažu u uslužne djelatnosti kamatna stopa će se subvencionirati s 2 posto, a Ministarstvo i Županija svaki će subvencionirati kamatnu stopu s po 1 postotnim poenom. U Program su se uključile i pojedine jedinice lokalne samouprave koje su osigurale dodatnu subvenciju kamatnih stopa za projekte koji će se ostvariti na njihovom području. Inače, najniži iznos kredita je 100 tisuća kuna, a najviši 5 milijuna kuna.

Do sada su Ugovor o sudjelovanju u Programu za Zagrebačku županiju potpisale dvije od ukupno dvanaest banaka, a konkretni bankarski uvjeti mogu se pratiti u tablici na web-stranici Zagrebačke županije pod rubrikom Natječaji i javni pozivi.