Poziv za dostavu prijava za Erasmus Mundus- Aktivnost 2

Izvršna Agencija za obrazovanje, audiovizualnu i kulturnu politiku (EACEA) je objavila posljednji poziv za dostavu prijava za program Erasmus Mundus (Akcijski plan 2009-2013). U ovom pozivu moguće je podnijeti prijavu samo za AKTIVNOST 2-Partnerstva. Cilj ove aktivnosti je promicanje strukturne suradnje između europskih visokih učilišta i visokih učiišta u zemljama izvan Europske unije putem mobilnosti za studente, istraživače te akademsko i administrativno osoblje visokih učilišta. Tekst natječaja i popratnu dokumentaciju možete naći ovdje . Rok za dostavu prijavu istječe 3. ožujka 2014 u podne.

Natječaj:Program Europa za građane (2014.-2020.)

U sklopu Programa “Europa za građane 2014.-2020.” (EACEA: br. COMM-C2/01/2013) otvoren je natječaj za strukturnu potporu organizacijama za istraživanje europskih javnih politika i organizacijama civilnog društva na europskoj razini. Rok za podnošenje zahtjeva je petak, 20. prosinca 2013. u 12 sati (prema briselskom vremenu).

Ciljevi programa su: pridonijeti boljem razumijevanju Unije, njezine povijesti i raznolikosti među građanima i potaknuti europsko građanstvo i poboljšati uvjete za građansko i demokratsko sudjelovanje na razini Unije.Svrha je ovog poziva odabir organizacija europskog dosega koje svojim stalnim, uobičajenim i redovitim aktivnostima konkretno pridonose ciljevima programa Europa za građane.

Više »

Natječaj UNDEF za organizacije civilnog društva

Fond UN za demokraciju objavio je natječaj za organizacije civilnog društva za prijavu projekata u području unaprjeđenja i potpore demokraciji (promicanje ciljeva UNDEFa, poticanje uključivosti, promicanje rodne jednakosti).
Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 31. prosinca 2013. i to isključivo on-line na engleskom ili francuskom jeziku. Više o natječaju možete pronaći ovdje.

Predstavljeni nacrti akcijskih planova provedbe Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine

Sukladno najavama, Ministarstvo turizma intenzivno radi na primjeni Strategije razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine, koju je u travnju usvojio Hrvatski sabor. Od 26 mjera turističke politike koje je definirala Strategija, započela je primjena 18 mjera. Dodatno, Ministarstvo turizma i Institut za turizam pripremaju akcijske planove za šest turističkih proizvoda od strateškog značaja za daljnji razvoj turizma. Tako su ovoga tjedna u Ministarstvu turizma predstavnicima javnog, privatnog, civilnog i znanstvenog sektora, koji kao dionici i sudjeluju u njihovoj izradi, po prvi puta predstavljeni nacrti akcijskih planova i to redom za „Nacionalni program razvoja malog i srednjeg poduzetništva“, „Nacionalni program unaprjeđenja obiteljskog smještaja“, „Nacionalni program unaprjeđenja ponude malih i obiteljskih hotela“, „Nacionalni program razvoja kongresne ponude“, „Nacionalni program razvoja socijalnog turizma“ i „Program jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu“.  Akcijski planovi dat će detaljne smjernice i konkrente aktivnosti kako ostvariti ciljeve koje nam je zadala Strategija razvoja turizma te će biti podloga za pripremu projekata koji će se financirati iz fondova EU. Upravo korištenje EU fondova bit će jedna od glavnih poluga provedbe Strategije razvoja turizma.Svi zainteresirani do 11. prosinca imaju mogućnost uključiti se u raspravu o pojedinom dokumentu, odnosno putem e-maila slati konkretne primjedbe i prijedloge, a svi dokumenti dostupni su na služnim stranicama Ministarstva turizma. 
Izvor: http://www.mint.hr/default.aspx?id=11663

Projekt Tvornica inovacija

Tvornica inovacija je besplatan program edukacije, savjetovanja i podrške malim i srednjim poduzećima čiji je osnovni cilj uspješna komercijalizacija inovativnih proizvoda i usluga.

Tvornica inovacija je namijenjena malim i srednjim poduzećima bez obzira na djelatnost koja imaju ideju ili su već započele s razvojem inovativnog proizvoda ili usluge te im je potrebna podrška za konačno definiranje inovacije, poslovnog modela i strategije komercijalizacije.

Poduzeća koja budu sudjelovala u Tvornici inovacija dobit će na primjeru vlastite ideje ili izuma

  • edukaciju i primjenu vodećih svjetskih postupaka stvaranja i komercijalizacije inovacija
  • definiranje ponude vrijednosti i ciljanog tržišta
  • razvoj optimalnog poslovnog modela
  • podršku kod stvaranja strategije komercijalizacije proizvoda ili usluge
  • savjetovanje i podršku kod izlaska na tržište i provedbe aktivnosti komercijalizacije inovacije

Očekivano trajanje programa je četiri do šest mjeseci.Prijave na program se primaju od 2. do 12. prosinca 2013. slanjem popunjene prijavnice na e-mail step-ri@uniri.hr. Početak rada je siječanj 2014.

Više »

Kako napisati kvalitetan EU projekt – eLearning

Organizacija za građanske inicijative u okviru projekta „Omogućimo to putem EU fondova“ koji financira Europska unija iz sredstava programa IPA INFO 2011 razvija aplikaciju za elektroničko učenje pisanja i provedbe projekata financiranih sredstvima Europske unije. Prvi od ukupno 6 modula je dostupan svim onima koji žele naučiti više o ukupnom funkcioniranju EU fondova te načinima izrade i provedbe projekata na web sjedištu projekta.
Tema prvog modula su programi koje Republika Hrvatska koristi od 1996. (godine do danas, tipovi financiranja, te natječajna dokumentacija. Ostali moduli će biti objavljivani na web sjedištu projekta svakih 5 do 6 dana, za što ćete također biti pravovremeno obaviješteni. Sve upute za praćenje sadržaja kao i za polaganje kratkog kviza znanja koji se nalazi na kraju svakog modula se nalaze unutar same aplikacije

Partnerske konzultacije o EU projektima od 4. do 6. prosinca u Zagrebu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU organizira druge Partnerske konzultacije pod nazivom „Hrvatska i fondovi Europske unije 2014.-2020.: Ulaganje u budućnost“ , a koje će se održati u Hotelu Westin u Zagrebu od 4.-6. prosinca 2013. godine. Time se nastavlja proces savjetovanja sa zainteresiranim partnerima i javnošću, započet u lipnju 2013., a koji je vezan uz planiranje i programiranje europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru Kohezijske politike za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. godine. Dnevni red Partnerskih konzultacija pročitajte OVDJE.

Javni poziv za prijavu projekata za pilot program crowdfunding platforme

Udruga Doniralica objavljuje javni poziv za prijavu projekata za pilot program crowdfunding platforme Doniralica.  Rok za prijavu je 6. prosinac 2013.g. Ovim pozivom želi se organizacijama civilnoga društva dati prilika da iskoriste prednosti novog načina financiranja svojih ideja i projekata. Uvjeti prijave: prijaviti se mogu samo registrirane udruge sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

Kriteriji po kojima će se odabrati pilot projekti za crowdfunding kampanje su:

  • procjena kapaciteta organizacije za provedbu crowdfunding kampanje
  • razumijevanje funkcioniranja crowdfunding modela financiranja
  • prikladnost projekta za pilot program crowdfunding kampanje na Doniralica.hr platformi

Više »

Zagrebačka županija dodijelit će1.265.000 kuna za projekte u komunalnoj infrastrukturi

Temeljem javnog poziva, Zagrebačka županija dodijelit će 1.265.000 kuna gradovima i općinama sa svog područja za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije razvojnih projekata prihvatljivih za sufinanciranje iz EU fondova u programima komunalne infrastrukture. Tako će se Ivanić-Gradu dodijeliti 400.000 kuna, Općini Brckovljani 365.000 kuna, Općini Pušća 300.000 kuna, Općini Brdovec 100.000 kuna dok će općine Krašić i Gradec dobiti svaka po 50.000 kuna.
Bespovratna sredstva u iznosu od 996.488 kuna dodijelit će se jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje nove geodetske izmjere nekretnina. Od navedenog iznosa, Gradu Zaprešiću odobreno je 300.000 kuna, Općini Brckovljani 63.188 kuna, Općini Pisarovina 350.000 kuna, a Svetom Ivanu Zelini 283.300 kuna.

Više »

Hrvatska i fondovi Europske unije 2014.-2020. :Ulaganje u budućnost

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije poziva zainteresiranu javnost na dostavu komentara i mišljenja na prijedlog strategije i područja ulaganja iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru Kohezijske politike za razdoblje 2014.-2020. godine. U tu svrhu pripremilo je Konzultacijski dokument, čime je nastavljen proces javnih konzultacija vezano uz planiranje i programiranje europskih strukturnih i investicijskih fondova za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. godine započet u lipnju 2013. Prijedlog strategije i područja ulaganja rezultat su opsežne pripreme i angažmana različitih dionika koji su uključeni u sam postupak programiranja kroz rad Koordinacijskog povjerenstva i Tematskih radnih skupina. Kroz Konzultacijski dokument sažeto su predstavljeni prijedlozi strategije i područja ulaganja te se stavljaju na razmatranje ključne pretpostavke vezano uz problematiku pojedinih sektora. Prijedlozi za ulaganja iz strukturnih i investicijskih fondova pripremljeni su sukladno zakonodavnim prijedlozima za Kohezijsku politiku i Zajedničkom strateškom okviru poštujući zajedničke europske ciljeve strategije Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast.

 Datum do kojeg se zaprimaju komentari: 20. siječnja 2014. godine.