2.582.000 kuna za komunalnu infrastrukturu

Temeljem javnog poziva, Zagrebačka županija dodijelit će 2.582.000 kuna sredstava kapitalne pomoći gradovima i općinama sa svog područja za sufinanciranje izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Više »

Otvoren natječaj za potporu kulturnoj djelatnosti

Zagrebačka županija i sljedeće će godine sufinancirati mnogobrojne programe u kulturi s ciljem poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koje pridonose razvitku i unapređivanju društvenog života na području županije. Stoga je Zagrebačka županija objavila Poziv za predlaganje sufinanciranja programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu. Natječaj je otvoren do 30. rujna 2014. godine.

Više »

800.000 kuna za povećanje standarda turističke ponude

Zagrebačka županija osigurala je 800.000 kuna bespovratnih sredstava za provedbu programa Konkurentnost turističkog gospodarstva u 2014. godini. Sredstva će se dodjeljivati za povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude poput: bazena, klizališta, wellnessa, adrenalinskih parkova, dječjih igrališta itd., u smještajnim i ugostiteljskim objektima na području Zagrebačke županije. Natječaj je otvoren do 29. kolovoza 2014. godine.

Više »

Potpisan Ugovor o dodjeli potpora iz Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić i Alen Leverić, zamjenik ministra gospodarstva potpisali su, u prostorijama Zagrebačke županije, Ugovor o dodjeli potpora iz Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu.Prema programu Jamstvenog fonda u 2014. godini Zagrebačkoj županiji dodijeljeno je 1.395.200,00  kuna.

Više »

Skupština regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a

Na slijedećem linku nalaze se podaci o Skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a:

http://cor.europa.eu/en/Pages/home.aspx

2.450.000 kuna za povećanje energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene

Zagrebačka županija osigurala je 2.450.000 kuna za sufinanciranje troškova građenja, opreme i usluga energetske obnove zgrada javne namjene u vlasništvu jedinca lokalne samouprave (JLS) ili javnih ustanova koje su osnovale JLS. Natječaj za dodjelu spomenutih sredstava otvoren je do 15. rujna 2014. godine.

Više »

Javni natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava trgovačkim društvima, obrtima, zadrugama ili obiteljsko poljoprivrednim gospodarstvima (OPG) za poticanje povećanja energetske učinkovitosti u turističkim objektima

Zagrebačka županija raspisala je javni natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava trgovačkim društvima, obrtima, zadrugama ili obiteljsko poljoprivrednim gospodarstvima za poticanje povećanja energetske učinkovitosti u turističkim objektima.

Pravo na korištenje bespovratnih financijskih sredstava Zagrebačke županije može ostvariti trgovačko društvo, obrt, zadruga ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) koji pružaju usluge smještaja i posjeduju važeće Rješenje o razvrstavanju i kategorizaciji

ugostiteljskog objekta iz skupine hoteli, kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj te objekti koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu.

Podnositelji prijave trebaju imati postojeću građevinu u osobnom vlasništvu stavljenu u funkciju korištenja.

Ovim javnim natječajem za poticanje provedbe mjera energetske učinkovitosti, subvencionirati će se sljedeće mjere energetske učinkovitosti:

a) povećanje toplinske zaštite ovojnice objekta; ili

b) zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije; ili

c) povećanje energetske učinkovitosti sustava:

    · grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih   kotlova;

    · prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline otpadnog zraka.

Natječaj je otvoren do 14.08.2014.

Informacije, tekst natječaja, upute za prijavitelje i potrebni obrasci nalaze se na ovdje

Javni natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava turističkim objektima (subvencija) za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije

Zagrebačka županija raspisala je javni natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava turističkim objektima (subvencija) za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije.

Pravo na korištenje bespovratnih financijskih sredstava Zagrebačke županije mogu ostvariti trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koji pružaju

uslugu smještaja i posjeduju važeće Rješenje o razvrstavanju i kategorizaciji

ugostiteljskog objekta iz skupine hoteli, kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata

za smještaj te objekti koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu.

Podnositelji prijave trebaju imati postojeću građevinu u osobnom vlasništvu stavljenu u funkciju korištenja ili građevinu u fazi gradnje.

Ovim javnim natječajem za poticanje sustava OIE, subvencionirat će se sljedeći sustavi obnovljivih izvora energije:

a) sunčani toplinski pretvarači (kolektori) za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu     

    potrošne tople vode i grijanje;

b) kotlovski sustavi na biomasu za centralno grijanje (kotlovi na drvnu sječku, pelete i      

    pirolitički kotlovi);

c) fotonaponski pretvarači (moduli) za proizvodnju električne energije u autonomnom

    (samostalnom) sustavu;

d) vjetrogeneratori za proizvodnju električne energije u autonomnom (samostalnom) sustavu;

e) dizalice topline za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje.

Natječaj je otvoren do 14.08.2014.

Informacije, tekst natječaja, upute za prijavitelje i potrebni obrasci nalaze se na ovdje


 

Natječaj za subvencioniranje izrade dokumentacije za prijavu na natječaje fondova EU – Program ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020.

Zagrebačka županija raspisala je javni natječaj za subvencioniranje izrade dokumentacije za prijavu na natječaje fondova EU – Program ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020.

Pravo prijave na Natječaj imaju fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih

gospodarstava, šumoposjednici upisani u Upisnik šumoposjednika, registrirani i licencirani izvoditelji radova iz područja šumarstva i/ili poslove prerade drveta koji imaju sjedište/prebivalište na području Zagrebačke županije.

Prihvatljivi troškovi za dodjelu županijske potpore su: trošak izrade poslovnog plana/investicijske studije, trošak izrade studije izvodivosti, trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije (arhitektonski elaborat, tehnološki projekt, geodetski elaborat).

Natječaj ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Zagrebačke županije, a najkasnije do 15.11.2014. godine.

Informacije, tekst natječaja, upute za prijavitelje i potrebni obrasci nalaze se na ovdje


Novi natječaj vrijedan 1.875.000 kuna za povećanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu

Zagrebačka županija raspisala je javni natječaj za sufinanciranje projekata poticanja povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu kod fizičkih osoba. Ovim natječajem sufinancirat će se određene mjere energetske učinkovitosti u 50 kućanstava na području Zagrebačke županije. Natječaj je otvoren do 23. srpnja 2014. godine.

Više »