7,3 milijuna kuna za komunalnu infrastrukturu

Zagrebačka županija uputila je, jedinicama lokalne samouprave na svom području, javni poziv za prijavu programa/projekata za sufinanciranje izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Za tu namjenu Zagrebačka je županija osigurala 7.300.000,00 kuna bespovratnih sredstava, a natječaj je otvoren do 1. prosinca 2016. godine ili do utroška sredstava. Pravo na podnošenje prijava imaju gradovi i općine s područja Zagrebačke županije u provođenju programa/projekata komunalne infrastrukture iz područja zbrinjavanja otpada, vodoopskrbe, prometne infrastrukture i zbrinjavanja otpadnih voda. Prijave se mogu poslati za financiranje programa/projekata koji će se provoditi tijekom 2016. godine.Prihvatljive aktivnosti su izrada projektno-tehničke dokumentacije, građenje, adaptacija i/ili sanacija komunalnih objekata i uređaja. Prihvatljivi su svi troškovi za radove, opremu i usluge iz područja komunalne infrastrukture sukladno stavkama iz financijskog plana i troškovnika programa/projekta. Maksimalni iznos financiranja kojim će Zagrebačka županija sudjelovati u financiranju po pojedinačnom projektu je 1.000.000,00 kn. Projekte jedinica lokalne samouprave I. i II. stupnja razvijenosti Zagrebačka županija financirati će do 100% iznosa vrijednosti projekta, a kod jedinica lokalne samouprave III., IV. i V. stupnja razvijenosti do 80%, 60%, odnosno 50% iznosa vrijednosti projekta. Tekst javnog poziva, upute za prijavitelje, kao i prijavni obrazac nalaze se ovdje, a više informacija može se dobiti na broju telefona 01/6311-681 i 01/6311-685.

Financijski vodič za mlade

U ožujku ove godine obilježen je Svjetski i Europski tjedan novca u okviru kojeg je Hrvatska udruga banaka (HUB) izradila Financijski vodič za mlade, edukativni materijal koji mladima pruža informacije za lakše upravljanje financijama na važnim životnim prekretnicama poput odlaska na fakultet, prvog zapošljavanja, kupovine kuće ili automobila. Dobre se financijske navike razvijaju od djetinjstva, a Vodič ima za cilj pomoći mladima u dobrom planiranju i upoznavanju financijskih proizvoda i usluga kako bi u važnim životnim situacijama odabirali najbolje te izbjegli dodatne troškove. Osim Vodiča HUB je pripremio Infografiku s izdvojenim rezultatima istraživanja financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj koje je 2015. godine za Hrvatsku narodnu banku i Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga, a prema metodologiji Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), provela agencija Ipsos. Financijski vodič za mlade možete pronaći ovdje.

Novosti u provedbi M10 „Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene“ i M11“Ekološki uzgoj“

Europska komisija je Republici Hrvatskoj odobrila izmjenu Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020. u dijelu koji se odnosi na M10 i M 11, a odobrene novosti počinju se primjenjivati već ove proizvodne godine. 

M10 „Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene“ 
Izmjena u M10 odnosi se na jasnije i logičnije definiranje minimalnih zahtjeva za gnojiva i pesticide. 
Obveza poštivanja minimalnih zahtjeva za gnojiva i pesticide propisana je Uredbom 1305/2013, a u PRR je ista obveza navedena kod svih operacija unutar mjere. Nakon odobrenja PRR prošle godine uočeno je da su minimalni zahtjevi, kojih se trebaju pridržavati korisnici M 10, postavljeni nejasno te ih je bilo teško jasno formulirati u provedbenom aktu (što je nužno jer moraju kontrolirati). Iz tog se razloga krenulo u pregovore s EK kako bi se ovi zahtjevi postavili na jednostavniji i logičniji način. Obveza poštivanja minimalnih zahtjeva izbačena je iz onih operacija u kojima nisu propisani neki posebni načini primjene gnojiva i/ili pesticida. Minimalni zahtjevi propisani su u ove tri operacije:   
10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada (ZTN) 
10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka (EV) 
10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika (EM) 
Izmjenom se postiglo da su minimalni zahtjevi postavljeni na način da ih je moguće lako provoditi i kontrolirati obzirom na sličnost sa zahtjevima višestruke sukladnosti. 
 
M11 „Ekološki uzgoj“ 
Izmjena u M11 odnosi se samo na skupinu usjeva trajni travnjaci budući je već prve godine uočen rizik u provedbi same mjere.   
Kako bi se ostvarila potpora potrebno je ispuniti obvezu držanju minimalno 0,5 EKO UG/ha na skupini usjeva trajni travnjaci što se primjenjuje od 2016. godine. Napominjemo da će se korisnicima koji su 2015. godine ušli u sustav potpore biti isplaćena potpora sukladno zahtjevu koji je podnesen te godine, te da u 2016. godini ne moraju odustati od potpore za sve površine već samo za one na kojima nemaju dostatan broj uvjetnih grla.   
Status EKO grla, kako je definiran za potrebe ove mjere, ne znači istovremeno i stvarni status grla u ekološkom uzgoju. EKO status se odnosi na grla koja se uzgajaju na ekološkom trajnom travnjaku i koja mogu imati kako prijelazni, tako i puni ekološki status. Za definiranje prijelaznog ili eko statusa grla, kontaktirajte odabrano kontrolno tijelo. Potpora se ostvaruje samo za onu površinu na kojoj je ispunjen kriterij od 0,5 UG/ha, dok se za ostatak ekološke površine pod skupinom usjeva trajni travnjaci ne može ostvariti potpora kroz mjeru Ekološki uzgoj. Međutim, za sve površine i dalje postoji mogućnost ostvarenja potpore s naslova izravnih plaćanja gdje su postavljeni drugačiji kriteriji.

Foto natječaj „Volim svoju županiju“

Hrvatska zajednica županija pokrenula je foto natječaj „Volim svoju županiju“, čiji je cilj promoviranje prirodnih ljepota i kulturne baštine iz svih hrvatskih županija te poticanje snažnijeg regionalnog identiteta. Hrvatska zajednica županija želi potaknuti mlade umjetnike/amatere da sami stvaraju i razmišljaju o svojoj županiji kao destinaciji koja, osim svojih ljepota, nudi i zanimljive sadržaje prilagođene objavljivanju u novim medijima. Nagrade se dodjeljuju u tri kategorije: najbolja fotografija prema broju dijeljenja, najbolja fotografija prema broju lajkova te najbolja fotografija prema izboru stručnog žirija. Fotografije moraju biti snimljene isključivo na području Republike Hrvatske, a svaki autor/autorica može poslati do tri fotografije. Moguće ih predati isključivo online, putem Facebook aplikacije „Volim svoju županiju“ kojoj se pristupa putem službene Facebook stranice Hrvatske zajednice županija i službene internetske stranice. Dopuštene su minimalne korekcije na fotografijama, kao na primjer poravnanje, izrezivanje, oblikovanje ruba fotografije, kontrasta i boja. Fotografije prikupljene putem natječaja Hrvatska zajednica županija koristit će isključivo u promotivne svrhe, a poslati ih možete do 31. svibnja 2016.  Svi detalji, kao i uvjeti predaje fotografija bit će objavljeni su na službenoj internetskoj stranici Hrvatske zajednice županija koja se nalazi ovdje i Facebook stranici  na linku.
 

Indikativni godišnji plan objave natječaja – Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. objavilo je novi indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2016. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Indikativan godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sadrži popis poziva i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija. Novi Indikativni godišnji plan PDP-a možete pronaći ovdje.

Prvi puta u Hrvatskoj uspostavljaju se Centri za ponovnu uporabu

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost predstavili su sustav ponovne uporabe koji će po prvi puta na nacionalnoj razini urediti i potaknuti otvaranje Centara za ponovnu uporabu. Riječ je o mjestima na kojima će se od građana sakupljati proizvodi koji su još uvijek uporabljivi ali im je potreban popravak, uređenje ili obnova, nakon čega će se moći ponovo koristiti i prodavati. Mjere vezane za ponovnu uporabu su, uz mjere sprječavanja nastanka otpada, prioritet u redu prvenstva gospodarenja otpadom, te su u skladu s novim ambicioznim paketom o kružnom gospodarstvu kojeg je donijela Europska komisija. Konačni cilj je očuvanje prirodnih resursa, smanjenje količine otpada koji nastaje te smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta.Ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović na konferenciji je izjavio: ‘Pripremamo reviziju sustava gospodarenja otpadom kako bismo uspostavili ekonomski i ekološki održiv sustav u skladu s kružnim gospodarstvom, a naglasak stavljamo na sprječavanje nastanka otpada, odvojenom prikupljanju i ponovnoj uporabi proizvoda. Centri za ponovnu uporabu bit će važan dio tog sustava.’ Ministar je dodao kako se očekuje da će se kroz pokretanje centara za ponovnu uporabu otvoriti nekoliko stotina radnih mjesta.

Indikativni godišnji plan natječaja: ESF ZA 2016.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. objavilo je Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Napomena: Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga sadrži indikativni popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija. Indikativni godišnji plan možete preuzeti OVDJE.

Otvoren “Eurostars 2″

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije objavila je poziv za prijavu međunarodnih suradničkih projekata u program Eurostars 2, namijenjenog tvrtkama koje se bave istraživanjem i razvojem. Programom Eurostars potiču se mala i srednja poduzeća na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih aktivnosti. U svrhu olakšanja procesa ulaska u program ove godine je kao novitet uvedena mogućnost predaje online pretprijave HAMAG-BICRO-u. Rok za popunjavanje pretprijave je 18. siječnja 2016., a rok za predaju pune prijave je 18. veljače 2016. do 20.00 sati. Puna prijava predaje se ovdje, izravno prema EUREKA tajništvu u Bruxellesu. Odluka o uspješnim prijavama koje su zadovoljile sve propisane uvjete biti će objavljena u srpnju i rujnu 2016. godine.

  Više »

Informativna radionica Prekogranična suradnja Slovenija Hrvatska- najava

Informativna radionica  – mogući projekti prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska održat će se u ponedjeljak, 15. veljače 2016. godine u prostorijama Zagrebačke županije (Ulica grada Vukovara 72, V. kat, dvorana 17) s početkom u 12:00 sati.

140.000 kuna za pomoć starijim osobama na Žumberku i u Pisarovini

Zagrebačka županija nastavlja i u 2016. godini sufinancirati program „Pomoć u kući“ na području općina Žumberak i Pisarovina za što je osigurala 140.000 kuna. Svrha programa je poboljšanje kvalitete i uvjeta života starijih i nemoćnih osoba u njihovim domaćinstvima te prevencija institucionalizacije osoba starije životne dobi. Program obuhvaća aktivnosti kao što su: nabava i dostava prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba starijih osoba koje žive u staračkim domaćinstvima i osoba kojima je zbog tjelesnog, mentalnog ili intelektualnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju potrebna pomoć druge osobe. U 2015. godini spomenuti program u općini Žumberak koristilo je 67 korisnika, a u Pisarovini njih 29. Od spomenutih 140.000 kuna koje su planirane za 2016. godinu, 90.000 kuna je predviđeno za provođenje Programa u Žumberku, a 50.000 kuna za Pisarovinu.