Nagrada „Intercultural Achievement Award“

Nagrada „Intercultural Achievement Award“ najnovija je inicijativa austrijskog Ministarstva vanjskih poslova, kojoj je cilj identificirati i nagraditi inovativne i rješenjima orijentirane projekte koji se odvijaju pod motom interkulturalnog dijaloga u području odgoja i obrazovanja, participacije i gospodarstva. Austrija ima dugu tradiciju u području međukulturalnog dijaloga, koji je duboko ukorijenjen u povijesti različitosti i pluralizma te se učvršćuje kroz multilateralne i bilateralne inicijative. Savezno ministarstvo za Europu, integraciju i vanjske poslove Republike Austrije definiralo je „Dijalog kultura“ svojim jasnim prioritetom te se aktivno uključilo u promociju istog.

Više »

Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa „Fond za razvoj turizma u 2014.g.“

Ministarstvo turizma objavilo je novi javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora, a cilj poziva je razvoj javne turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove u svrhu jačanja konkurentnosti turizma
Sredstva su namijenjena za izradu projektne dokumentacije (tehničke projektne dokumentacije, programskih i projektnih studija razvoja pojedinih geografskih područja lokalne i regionalne razine, studija za realizaciju pojedinih/konkretnih projekata), pripremu ostale natječajne dokumentacije koja nedostaje investicijskom projektu javne  turističke infrastrukture i investicije ( izgradnja, uređenje i obnova javne infrastrukture).
Fond za turizam financirat će područja:  Poticanje razvoja javne infrastrukture u turizmu – riječ je o objektima javnih subjekata kojima se unaprjeđuje konkurentnost turističke destinacije razvojem različitih oblika turističke ponude (kulturni, zdravstveni, poslovni i drugi oblici turizma). Očuvanje resursne osnove- turističkih atrakcija – objekti devastirane kulturne i povijesne baštine (dvorci, palače, kurije, utvrde, kuće tradicijske arhitekture, spomenici industrijske baštine, tradicijske radionice itd.) koji će se valorizirati kroz turizam kao objekti javne infrastrukture: muzeji, javni prostori za događanja i sl.) te resursi prirodne baštine (nenaseljeni otoci, jezera, vodopadi, kanjoni, špilje, močvare, zaštićena prirodna područja i dr.) koji se valoriziraju kroz turizam. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne/regionalne samouprave, trgovačka društva u njihovom ili državnom vlasništvu, turističke zajednice, javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode. Ministarstvo sufinancira do 80 posto opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog programa ili projekta. Riječ je o izvanproračunskom prihodu Ministarstva turizma od uplata za privremene koncesijske naknade za turističko zemljište. Minimalni iznos odobrenih sredstava je 100 tisuća kuna, a maksimalni iznos po pojedinom korisniku, odnosno projektu/programu, je 2 milijuna kuna, osim za trgovačka društva. Ukupna vrijednost projekta koji se kandidira za korištenje sredstava iz fondova EU, ne smije biti manja od 7,5 milijuna kuna.

Vise o natječaju možete pronaći na linku: http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936

5,9 milijuna kuna bespovratnih potpora za poljoprivredu

U tijeku je natječaj Zagrebačke županije vrijedan 5.950.000,00 kuna za dodjelu potpora u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu. Natječaj je otvoren do 15. studenog 2014. godine, a najviši ukupni iznos županijske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama u tekućoj godini iznosi do 100.000,00 kuna. Potpore se dodjeljuju za deset mjera od čega izdvajamo ulaganje u modernizaciju poljoprivrednih gospodarstava, kompenzaciju otežanih uvjeta gospodarenja, legalizaciju zgrada poljoprivredne namjene, unapređenje i očuvanje genetskog potencijala, označavanje i certificiranje proizvoda te edukaciju i stručno osposobljavanje korisnika itd. Korisnici potpora su odgovorne osobe poljoprivrednih gospodarstva upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, odnosno, šumoposjednici upisani u Upisnik šumoposjednika u Zagrebačkoj županiji – koji imaju prebivalište, odnosno, sjedište na području županije te realiziraju projekt, za koji traže potporu, na području Županije.

Više »

JAVNI POZIV iz Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u industriji za 2013. godinu

Temeljem Programa „Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u industriji“ Ministarstva gospodarstva RH, Zagrebačka županija i Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o. objavljuje: JAVNI POZIV iz Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u industriji za 2013. godinu.

1)   KORISNICI JAMSTVA Jamstva će biti izdavana samo malim i srednjim gospodarskim subjektima, čija je pretežita djelatnost definirana djelatnostima proizvodnje prema NKD-u 2007 (C10, C13, C14, C15, C16, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33) koji su registrirani u RH, u većinskom su privatnom vlasništvu, imaju ekonomski opravdano ulaganje dokazano poslovnim planom ili investicijskom studijom i koji ulažu na području Zagrebačke županije.

Više »

MINPO – Privremeno obustavljeno zaprimanje prijava na Mjeru A1

Zbog velikog broja zaprimljenih prijava, obavještavamo sve potencijalne prijavitelje da se od 22.04.2014. godine zaprimanje prijava na Mjeru A1: Mikro poduzetništvo i obrt privremeno obustavlja.
O broju zaprimljenih prijava na Poduzetnički impuls za 2014. godinu možete se informirati OVDJE.

Besplatni obrazovni program iz obrtništva i poduzetništva za 15 polaznika

Zagrebačka županija, u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Zagrebu, pokreće Program obrazovanja iz područja obrtništva i poduzetništva za 15 polaznika s područja Zagrebačke županije. Program je namijenjen postojećim poduzetnicima koji nemaju prethodno formalno ekonomsko i poduzetničko obrazovanje dok je cilj stjecanje novih znanja za kvalitetnije obavljanje poduzetničke djelatnosti i povećanje konkurentnost županijskih poduzetnika. Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se prijave na program obrazovanja najkasnije do 5. svibnja 2014. godine. Za ovu svrhu Županija je osigurala 180.000 kuna. Prijave mogu podnijeti mikro i mali gospodarski subjekti, isključivo obrti i trgovačka društva koji imaju sjedište na području Zagrebačke županije, najmanje jednog zaposlenog (zaposlenim se smatra i vlasnik obrta), podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće te nemaju nepodmirene obveze prema Zagrebačkoj županiji. Također, polaznik može biti vlasnik ili zaposlenik gospodarskog subjekta sa završenom minimalno srednjom stručnom spremom, a jedan gospodarski subjekt može prijaviti najviše dva kandidata.

Više »

Poziv za prijavu na Natječaj za financiranje projekata udruga usmjerenih promociji i zaštiti prava djece i podršci obitelji

Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske poziva udruge koje su programski usmjerene podršci obitelji i radu s djecom da se prijave za financijsku podršku projektima koji donose nove ideje te modele razvoja i/ili načine promicanja i zaštite prava i interesa djece, vrijednosti obitelji i odgovornog roditeljstva. Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja: promicanje i zaštita prava djec i podrška obitelji

Više »

Objavljen Natječaj za dodjelu financijskih sredstava Hrvatskim klasterima konkurentnosti za 2014. godinu

Natječaj za dodjelu financijskih sredstava Hrvatskim klasterima konkurentnosti za 2014. godinu raspisuje se s ciljem jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz razvoj klastera konkurentnosti. Namjena financijskih sredstava je financiranje troškova provedbe akcijskih planova Hrvatskih klastera konkurentnosti, čime se omogućava podizanje sektorske i regionalne konkurentnosti, međusektorsko povezivanje, internacionalizacija sektora, stvaranje nove dodane vrijednosti te promocija odabranih sektora i njihovo brendiranje. Za dodjelu putem toga natječaja ukupno je osigurano 1,2 milijuna kuna, a dodijelit će se izabranim prijaviteljima koji ispunjavaju kriterije iz natječaja. Financijska sredstva za dodjelu Hrvatskim klasterima konkurentnosti (HKK) osigurana su u proračunu Ministarstva gospodarstva za 2014. godinu.

Više »

Izmjena Javnog poziva za primjenu ICT-a za poboljšanje poslovnih procesa

Dana 17. travnja 2014. godine objavljena je prva izmjena Uputa za prijavitelje i pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije za Javni poziv za primjenu ICT-a za poboljšanje poslovnih procesa objavljenih 19. ožujka 2014. godine. 
Izmijenjenu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE (.zip).  Radi navedenih izmjena, prijave na natječaj zaprimat će se od 29. travnja 2014. Više informacija ovdje.

Program URBACT III – Prijedlog operativnog programa

Radna tijela programa URBACT III su, u suradnji sa državama članicama EU i državama partnerima, pripremila URBACT III – Prijedlog operativnog programa (docx). Svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja svih gradova i zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba o Prijedlogu operativnog programa, a relevantna mišljenja će biti ugrađena u Prijedlog operativnog programa prije podnošenja Europskoj komisiji na konačno usvajanje. Javna rasprava je otvorena u razdoblju od 15. travnja do 27. svibnja 2014. U raspravu na nacionalnoj razini moguće je uključiti se do 27. svibnja 2014. godine slanjem primjedbi, prijedloga i komentara putem elektroničke pošte na adresu urbact@mgipu.hr. U raspravu na europskoj razini moguće je uključiti se popunjavanjem on-line obrasca. Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama URBACT-a http://urbact.eu/.