Studijsko putovanje u Belgiju

Zaposlenica RRAZŽ  Katarina Drozdek Kadić  sudjelovala je s još devet sudionika na studijskom putovanju od 7.10.2011.- 11.10.2011. u Bruxellesu, Belgija. Putovanje je  organizirala EPA- European Projects Association, a put i smještaj financirao je član Europskog Parlamenta gosp. Marino Baldini. U sklopu putovanja  posjetila je Europsku komisiju i Europski parlament te je prisustvovala predavanjima o pisanju EU projekta.

Pola milijuna kuna iz IPARD-a za nasad šljiva

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izvršila je novu isplatu na osnovi odobrenih sredstava iz IPARD programa, za završeno ulaganje u sklopu mjere 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“  korisniku ADRIATIC COR INVEST d.o.o. iz Karlovačke županije.  Korisniku, kojemu je RRAZŽ pripremila dokumentaciju za IPARD,  isplaćeno je 538.579,93 kn  za ulaganje u novo podizanje nasada šljiva.

Ulaganjem  se poboljšala kvaliteta i kvantiteta već postojeće proizvodnje te povećala konkurentnost na tržištu.

RRAZŽ prijavila projekt za smanjivanje nasilja u školama u sklopu DAPHNE III Programa

RRAZŽ je jedan od 16 projektnih partnera talijanske agencije Futura Soc. Cons. koja je prijavila projekt ” Škole koje vise o niti” na DAPHNE III program za prevenciju i borbu protiv nasilja nad djecom, mladim osobama i ženama, te za zaštitu žrtava i rizičnih skupina, prioritet 2.2.4. Djeca – žrtve nasilja u školama.

Projekt će trajati 24 mjeseca, a u sklopu njega će se provoditi edukacija protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke županije. Vrijednost projekta iznosi: 879.933,78 EUR-a, EU financirati će 80% tog iznosa.

 

Konkurentnost malih i srednjih poduzeća: Proizvodnja i turizam-Najava

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU najavilo je raspisivanje natječaja do kraja 2013. godine u okviru Operativnog programa regionalna konkurentnost, koji se financira iz Europskoj fonda za regionalni razvoj (EFRR). Prihvatljivi korisnici su: poduzetnik, pravna ili fizička osoba  i subjekt malog gospodarstva koji ima sjedište na području Republike Hrvatske, pozitivno je poslovao u 2012. godini, ima podmirene obveze prema državi i zaposlenicima, nije koristio IPARD program ili drugu vrstu državne potpore za isti projekt, registran je po NKD u jednom od prihvatljivih sektora industrija i usluge ili turizmu 

Maksimalna stopa sufinanciranja je 50% za srednja te 60% za mala i mikro poduzeća.

Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava po projektu je od 500.000 do 3.500.000 eura.

Više »

IPARD klijentu RRAZŽ isplačeno 1,4 milijuna kuna za izgradnju plastenika za uzgoj borovnica

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izvršila je novu isplatu na osnovi odobrenih sredstava iz IPARD programa, za završeno ulaganje u sklopu mjere 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“.

Korisniku Hellea d.o.o. iz Zagrebačke županije isplaćeno je 1.439.586,84 kn za izgradnju i opremanje plastenika za uzgoj borovnica. Cilj ulaganja bila je modernizacija proizvodnog sustava s ciljem smanjenja zagađenja okoliša, poboljšanje općih uvjeta u proizvodnji te povećanje proizvodnje i poboljšanje kvalitete proizvoda.

http://www.apprrr.hr/14-milijuna-kuna-iz-ipard-a-za-izgradnju-plastenika-za-uzgoj-borovnica–681.aspx

Klijentu RRAZŽ isplaćena IPARD potpora u iznosu od 757.940,45 kn za podizanje nasada jabuka, navodnjavanje i obranu od tuče

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izvršila je novu isplatu na osnovi odobrenih sredstava iz IPARD programa, za završeno ulaganje u sklopu mjere 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“.

Korisniku JAGODAR HB d.o.o. iz Donje Lomnice isplaćeno je 757.940,45 kn za ulaganje u podizanje i ograđivanje nasada jabuka, postavljanje sustava za navodnjavanje i sustava za obranu od tuče. Modernizacijom proizvodnje korisnik je sada osigurao sve preduvjete za proizvodnju voća visoke kvalitete.

http://www.apprrr.hr/ipard-potpora-za-podizanje-nasada-jabuka-navodnjavanje-i-obranu-od-tucenbsp;nbsp;-673.aspx

IPARD klijentu RRAZŽ isplaćeno 5,5 milijuna kuna iz IPARD-a sabiralištima za sakupljanje otpada i nusproizvoda životinjskog podrijetla

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izvršila je novu isplatu na osnovi odobrenih sredstava iz IPARD programa, za završeno ulaganje u sklopu mjere 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribarskih proizvoda“.

Korisniku Agroproteinka d.d. isplaćeno je 5.486.107,23 kn za ulaganje u izgradnju i opremanje centara (sabirališta) za sakupljanje otpada i nusproizvoda životinjskog podrijetla. Agroproteinka je izgradila tri sabirališta i to na području Pazina, Garčina i Grubišnog Polja, a lokacije postojećih sabirališta izabrane su strateški kako bi se omogućilo ekonomski opravdano i učinkovito prikupljanje svih količina životinjskih nusproizvoda.

RRAZŽ je  vodila IPARD projekt Agroproteinci.

http://www.apprrr.hr/55-milijuna-kuna-iz-ipard-a-sabiralistima-za-sakupljanje-otpada-i-nusproizvoda-zivotinjskog-podrijetla–685.aspx

Javni poziv IRMO-a za dodjelu stipendija nezaposlenim osobama

U sklopu projekta ICroME, financiranog  kroz Program za cjeloživotno učenje – Leonardo da Vinci, potprogram Akcija Mobilnost – PLM Ljudi na tržištu rada, Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) objavio je Javni poziv za dodjelu stipendija nezaposlenim osobama. Prijave se primaju do 15. studenoga o.g.

Poziv je orijentiran na mlade nezaposlene osobe s područja Republike Hrvatske, uz mogućnost prijave za dodjelu jedne od 17 stipendija za usavršavanje na poslovima planiranja i upravljanja projektima financiranim iz fondova EU-a u trajanju od 13 tjedana i to u institucijama partnera primatelja u Italiji.  Svaki sudionik mobilnosti dobiva: obuku od strane stručnjaka IRMO-a o prijavi i provođenju europskih projekata (online tečaj uz mentoriranje); pripremnu obuku u Zagrebu (upoznavanja institucije partnera primatelja); 13 tjedana usavršavanja u instituciji partnera primatelja (u periodu 1.2. – 26.4.2014. i 10.5. – 9.8.2014.); stipendiju u iznosu od 25.105,46 kuna, koja uključuje: putne troškove, troškove smještaja i hrane za 13 tjedana mobilnosti; po uspješno realiziranom usavršavanju; potvrdu Europass mobilnost (dokument kojim se bilježe iskustva, znanja i vještine stečene u drugoj europskoj državi).

Više »

Otvoren javni natječaj po operativnom programu regionalnih potpora za ulaganje u opremu za 2013. godinu

Ministarstvo gospodarstva objavljuje Javni natječaj po operativnom programu regionalnih potpora za ulaganje u opremu za 2013. godinu.
Korisnici državne potpore po ovom natječaju mogu biti mali, srednji i veliki poduzetnici  iz svih sektora gospodarstva čije je osnivanje i ustroj propisan Zakonom o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13) te koji su 31.3.2013. ili 30.6.2013. zapošljavali minimalno 20 radnika na poslovima pretežite djelatnosti.
 
Ukupna sredstva za provedbu Operativnog programa za 2013. godinu predviđena su u iznosu 120 milijuna kuna. Rok za podnošenje prijava na natječaj: 5. studenoga 2013. godine .

Za program Kreativna Europa izdvojeno 1,8 milijardi eura

Cilj programa je poduprijeti europsku kinematografiju, kulturni i kreativni sektor u skladu sa strategijom Europa 2020.Europska unija donijela je novi program Kreativna Europa za razdoblje 2014. do 2020. čiji je cilj poduprijeti europsku kinematografiju, kulturni i kreativni sektor s ciljem doprinosa održivom rastu i zapošljavanju u skladu sa strategijom Europa 2020 koja promiče pametni, održivi i inkluzivni razvoj. Za program je predložen proračun od 1,8 milijardi eura.
Prema europskim istraživanjima, kultura igra važnu ulogu u ekonomiji Europske unije gdje kulturne i kreativne industrije sudjeluju s ukupno 4.5 % europskog BDP-a i čine 3.8 % zaposlenih na europskoj razini (više od 8.5 milijuna radnih mjesta). Istraživanja su također pokazala da je u razdoblju od 2000. do 2007. godine zaposlenost u kulturnom i kreativnom sektoru rasla u prosjeku 3.5 % godišnje. Kreativna Europa stoga odgovara na ove trendove strateškim pristupom i planom ulaganja s očekivanim najvećim učinkom.
Program će spojiti tri dosadašnja programa, odnosno programe Kultura, Media i Media Mundus u jedan program. Ovi se sektori suočavaju s istim izazovima uključujući i tržišnu fragmentaciju kao rezultat kulturne i jezične raznolikosti i globalizacije. Ali imaju također i isti cilj – očuvanje i promicanje kulturne i jezične raznolikosti i jačanja konkurentnosti s ciljem doprinosa općem rastu i zaposlenju.
Procijene su Komisije da će u razdoblju od 2014. do 2020. godine najmanje 8 000 kulturnih organizacija, 300 000 umjetnika, kulturnih profesionalaca i njihovih proizvoda primiti potporu za prekograničnu suradnju što će im pomoći u stjecanju iskustva i stvaranju međunarodne karijere.