Objavljen natječaj za ICT bespovratna sredstva

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 19. ožujka 2014. Poziv na dostavu projektnih prijava „Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima, kojima će se, u sklopu provedbe Operativnog programa „Regionalna konkurentnost 2007 – 2013“, dodijeliti bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu od 24.061.600,00 kuna, pri čemu će se iznosi pojedinačnih potpora male vrijednosti kretati od 150.000,00 kuna do 750.000,00 kuna. Ovim pozivom sufinancirat će se analiza postojećih poslovnih procesa, kao i njihova modernizacija, inovacija i digitalizacija, uključujući i izdatke informatičke opreme i softvera. Cilj je potaknuti uvođenje naprednih e-poslovnih modela i potaknuti razvoj, rast i konkurentnost mikro, malih i srednjih poduzeća. Očekuje se kako će ova potpora ostvariti pozitivne rezultate kao što su povećanje učinkovitosti i produktivnosti, povećanje prihoda od prodaje i izvoza te otvaranje i/ili očuvanje postojećih radnih mjesta.  Poziv je otvoren trajno, odnosno do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 30. lipnja 2015. godine. Detalje o pozivu te natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

U ožujku i travnju novi IPARD natječaji

Iako je u tijeku finalizacija novog Programa ruralnog razvoja, čija bi provedba trebala krenuti u drugoj polovici ove godine, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja odlučili su se na raspisivanje IPARD natječaja za mjere: 101:  4. travnja – 18. travnja i  103:  24. ožujka – 7. travnja. Svi projekti koji se ugovore po ovom natječaju, financirat će se iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD). Novi Pravilnik će biti objavljen u tjednu između 17. i 21. ožujka, a moći će se preuzeti na našim stranicama. Svi kriteriji provedbe, korisnici, prihvatljiva ulaganja ostaju isti kao i do sada, a izmjene koje su napravljene, su u cilju ubrzanja obrade prijava.

Natječaj za financiranje partnerskih projekata u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima

Natječaj za financiranje partnerskih projekata u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima Ministarstva socijalne politike i mladih i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta otvoren je od 14.02. do 31.03.2014. godine, a prijave se podnose regionalnoj zakladi koja pokriva područje na kojem se provodi većina projektnih aktivnosti.

Prihvatljivi su prijavitelji udruge programski usmjerene radu s djecom i/ili mladima. Moguće je prijaviti jednogodišnje projekte koji pridonose smanjenju svih pojavnih oblika nasilja nad djecom i mladima i vršnjačkog nasilja.Dva su prioritetna područja Natječaja:
• Prevencija nasilja nad djecom i mladima – nadležno Ministarstvo socijalne politike i mladih
• Prevencija vršnjačkog nasilja među djecom i mladima– nadležno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Za svako prioritetno područje natječaja osigurano je po 3.000.000,00 kuna:
– Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu: 50.000,00 kuna
– Maksimalni iznos po pojedinom projektu: 200.000,00 kuna

Detaljne upute za prijavitelje dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih (www.mspm.hr), Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (www.mzos.hr) i regionalnih zaklada kao provedbenih tijela u ovom Natječaju.

JAVNI POZIV za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa “Potpore događanjima” u 2014. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice (dalje u tekstu: HTZ) za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koje doprinose sljedećim ciljevima:

  • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Hrvatske u cjelini;
  • razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone;
  • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone te na kontinentu;
  • jačanju snage brenda hrvatskog turizma;
  • stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju:

  1. Međunarodnih TOP događanja
  2. Nacionalnih i regionalnih događanja.

Dodatne informacije na: potpore@htz.hr.

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva

Ured Vlade RH objavio je javni poziv u svrhu podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa EU za 2014. Rok  za podnošenje prijava je 1. prosinac 2014. godine, do 16 sati, a ukupna očekivana vrijednost javnog poziva u 2014. iznosi 10.000.000,00 kuna.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti organizacije koje zadovoljavaju sljedeće kriterije:

-organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u RH i koje djeluju u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s EK, provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom,

-organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u RH, a koje djeluju u svojstvu partnera na projektu financiranom u sklopu jednog od programa EU navedenih pod točkom II. ovog Javnog poziva te,

-ostale organizacije civilnog društva-zaklade, sindikati, udruge poslodavaca i privatne ustanove, ako djeluju u svojstvu nositelja projekta i partnera, ugovorenog s EK, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom, pri čemu će njihovo financiranje ovisiti o raspoloživosti financijskih sredstava.

Više »

MINPO izdao četiri tematska mini vodiča za poduzetnike

Mali i srednji poduzetnici od danas mogu lakše doći do informacija. U sklopu II. faze projekta „BIZimpact“ – Poboljšavanje informiranosti hrvatske poslovne zajednice, Ministarstvo poduzetništva i obrta predstavilo je četiri mini vodiča za male i srednje poduzetnike: Zaštita tržišnog natjecanja i državne potpore, Zaštita intelektualnog vlasništva, Sigurnost hrane i Norme za industrijske proizvode. Mini vodiči donose najaktualnije informacije s navedenih područja, prikaz utjecaja propisa na poslovnu zajednicu, liste najčešćih pitanja i odgovora, popise najvažnijih propisa te popis institucija i izvora na kojima mali i srednji poduzetnici mogu potražiti dodatne informacije.

Objavljen Javni natječaj za Mjeru Investicija u vinarije i marketing vina

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  objavila je javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za Mjeru »Investicija u vinarije i marketing vina« u 2014. godini. Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Investicije u okviru provedbe Nacionalnog programa su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar. Visina raspoloživih sredstava potpore u mjeri Investicije u 2014. može iznositi 4,9 milijuna eura.Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu u mjeri Investicije su 3.000.000 eura.
Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000 eura. Maksimalni iznos potpore po projektu je: 1.500.000 eura za mikro, mala i srednja poduzeća, 750.000 eura za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna eura.
Razina potpore:
• za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50% prihvatljivih troškova,
• za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna eura potpora iznosi 25% prihvatljivih troškova.
Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u istoj godini nije ograničen, međutim u okviru iste financijske godine ne može se istom korisniku odobriti potpora u iznosu većem od: 1.500.000 eura za mikro, mala i srednja poduzeća te 750.000 eura za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna eura.
Dodatne informacije o natječaju na: http://www.apprrr.hr/objavljen-javni-natjecaj-za-mjeru-investicija-u-vinarije-i-marketing-vina-815.aspx.

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga iz područja razvoja ljudskih potencijala

Pozivamo Vas da dostavite  projektne prijedloge iz područja razvoja ljudskih potencijala. Detalje o načinu dostave možete pročitati u službenom pozivu.

Objavljen Javni poziv za program „Konkurentnost turističkog gospodarstva“

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“.  Ministarstvo turizma će, s ukupno 26,65 milijuna kuna, sufinancirati projekte za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, za što se mogu prijaviti subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe – privatni iznajmljivači.
Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od četiri mjere:

A – Povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija i poboljšanje socijalne uključenosti;
B – Razvoj posebnih oblika turizma;
C – Priprema projektne dokumentacije za nove investicije u turizmu;
D – Internacionalizacija i međunarodna prepoznatljivost.

Javni je poziv otvoren do 15. travnja 2014. godine, a informacije o uvjetima javnog poziva i načinu prijave nalaze se na web stranicama Ministarstva turizma u rubrici Potpore i krediti.

Poziv na 2. radionicu za poduzetnike o mogućnostima EU fondova koja će se održati 7.3.2014.

Regionalna razvojna agencija Zagrebačke Županije s partnerima Obrtničkom komorom Zagreb i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje-Područnom službom Zagreb provodi projekt „Human Resources for Innovative Development – HRID“ u sklopu programa bespovratne pomoći IPA – “Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja”. Cilj projekta je doprinjeti stvaranju produktivnog poduzetničkog okruženja spremnog za korištenje EU fondova, te jačanje kapaciteta RRAZŽ za obavljanje poslova tehničkog tajništva Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zagrebačke županije. Svrha radionice koja će se održati u sklopu projekta je edukacija poduzetnika o mogućnostima financiranja poduzetničkih projektnih ideja  iz EU fondova te predstavljanje prednosti i mogućnosti koje pruža sudjelovanje u projektu RRAZŽ. Detalji o radionici nalaze se  u službenom pozivu.