LPZ – BAZA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga

 

 UPUTA ZA PRIJAVU PROJEKATA

 

Baza projekata Zagrebačke županije nalazi se na web stranici www.zacorda.hr/baza-projekata-zagrebacke -zupanije.hr.

 

Na ovoj stranici nalazi se „Obrazac razvojnih projekata Zagrebačke županije“ koji se koristi za prijavu projekata. Kod prijave projekata iz područja razvoja ljudskih potencijala potrebno je OBAVEZNO  u Obrascu na str. 1. popuniti slijedeća polja na slijedeći način:

 

„BROJ MJERE IZ ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE ZAGREBAČKE 2011.-2013. KOJI ODGOVARA PROJEKTU“ obavezno upisati (odabrati od ponuđenih odgovora):

 

„STRATEŠKI CILJ“: (upisati/odabrati): „2. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem“

 

„PRIORITET“: (upisati/odabrati) – „2.1. Konkurentnost ljudskih resursa i uravnoteženost tržišta rada“

 

„MJERA“: (upisati/odabrati) – „2.1.2. Utemeljenje i razvoj lokalnog partnerstva za zapošljavanje“

                                      ili     „2.1.3. Podrška razvoju ljudskih resursa usklađenim s razvojnim     potrebama ZŽ utvrđenim Strategijom razvoja ljudskih potencijala“

 

Ostala polja „Obrasca za prijavu razvojnih projekta“ popunjavaju se prema specifičnostima svakog projekta