LOKALNO PARTNERSTVO ZA ZAPOŠLJAVANJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Što je Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Zagrebačke županije?(LPZZŽ)

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje(LPZ) Zagrebačke županije je novi model za uspješniju međusektorsku koordinaciju u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s potrebama na tržištu rada. U Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje Zagrebačke županije okupljene  su različite skupine čije se djelovanje odražava na tržište rada. Ovo partnerstvo ima i  važnu ulogu u provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Zagrebačke županije.

Zadaća Partnerstva obuhvaća, između ostalog, prepoznavanje ideja i problema koji se tiču politike zapošljavanja, osiguravanje sudjelovanja svih zainteresiranih dionika u procesu planiranja, provođenje  politikerazvoja ljudskih potencijala te prezentiranje i promoviranje LPZ-a  i Strategije razvoja ljudskih potencijala Zagrebačke županije.

Svrha i cilj osnivanja LPZ-a ZŽ

Svrha osnivanja Lokalnog partnerstva Zagrebačke županije je osigurati sudjelovanje dionika u procesu planiranja, provedbe i zagovaranja politike razvoja ljudskih potencijala, doprinoseći stvaranju i provedbi dokumenata sa navedenog područja, a u cilju ujednačenih potreba poslodavaca i radnika na tržištu rada.

Uloga Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije ?

Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije obavlja funkciju Tehničkog tajništva LPZ-a ZŽ, te u toj ulozi stremi  jačanju kapaciteta svojih zaposlenika i zaposlenika partnerskih institucija na način da kroz edukacije i jačanje strateških, tehničkih te kapaciteta za projektni menadžment potiče održivo funkcioniranje LPZ-a ZŽ krozučinkovitije korištenje fondova EU i razvoj bitnih dokumenata za funkcioniranje LPZ-a.

Važni dokumenti:

-Statut LPZ-a ZŽ

-Partnerski sporazum

 -Strategija za razvoj ljudskih potencijala Zagrebačke županije2011-2013

-Akcijski plan SRLJP 2014.-2015.

-Evaluacijsko izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Zagrebačke županije 2011.-2013.

-Strategija razvoja ljudskih potencijala Zagrebačke županije za razdoblje 2014.-2020.

-Mreža poslodavaca-Sporazum o razumijevanju

-Mreža poslodavaca-akcijski plan