KODEKS ETIKE

Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o. i Hrvatska gospodarska komora potpisali su 18.08.2015. Kodeks etike u poslovanju i prihvaćanju načela društveno odgovornog poslovanja. Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije time je pokazala kvalitetu i spremnost na prihvaćanje pravila suvremenog poslovanja kao nužnog preduvjeta za integraciju i uspjeh u međunarodnim tokovima.

 

 kodeks etike logo