Izrada investicijske studije

Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o. pruža uslugu izrade investicijske studije  za potrebe prijave na EU natječaje.

Cijena navedene usluge iznosi  od 30.000,00 kn do 35.000,00 kn. Cijena ovisi o visini investicije projekta.