HR PROJEKTI

U PROVEDBIInvest info centar  za poduzetničke zone
- povezan sa implementacijom EU projekta Razvoj investicijskog okruženja-ICPR.

Izdavanje županijske kronike


Druga faza projekta Implementacije
cikloturističke rute Zagrebačke županije

 

PROVEDENI

Izrada Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije 2011.-2013.

Razvoj investicijskog okruženja (ICPR) – usvojena tri standarda: informacijski, imovinski i marketinškiPrva faza projekta Implementacije
cikloturističke rute Zagrebačke županije

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje – LPZ 3 – Strategija za razvoj ljudskih potencijala Zagrebačke županije

Studija društveno gospodarskog značaja, potreba i opravdanosti eksploatacije mineralnih sirovina na području Zagrebačke županije

Izrađeni PUR-ovi ( projekti ukupnog razvoja) za gradove: Dugo Serlo i Zaprešić, općine Jakovlje, Luka i Dubravica, Brckovljani, Rugvica

Stanje poljoprivrednog zemljišta u Zagrebačkoj županiji

Provedba Akcijskog plana Zagrebačke županije za provedbu prioritetnih mjera Studije društveno- gospodarskog značaja, potreba i opravdanosti eksploatacije mineralnih sirovina na području Zagrebačke županije

Provedba studije “Razvoj seoskog turizma u Zagrebačkoj županiji “

Izrada Akcijskog plana provedbe Županijske razvojne strategije 2007. do 2013.

Promidžba, predstavljanje i informiranje o subvencijama iz poljoprivrede

E-obrazovanje u poduzetništvu – projekt Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva

Edukacija poduzetnika  Zagrebačke županije putem ciljanih radionica

Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u RH – pilot projekt koji se provodio u Vrbovcu i Krašiću

Razvoj prodajnih kanala “Prodaja poljoprivrednih proizvoda Zagrebačke županije u Zagrebačkoj županiji”

Promidžba, predstavljanje i informiranje o subvencijama u poljoprivredi