EU PROJEKTI

Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o.  bavi se izradom i implementacijom EU projekata.

Više o EU projektima u kojima je RRAZŽ sudjelovala:

IPA

IPARD

SURADNJA S FLANDRIJOM