Za programe informiranja i promociju hrvatskih poljoprivrednih proizvoda potpora do 80%

Otvoreni su novi pozivi za podnošenje prijedloga za mjere informiranja i promocije povezane s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu EU i u trećim zemljama. 

Ciljevi mjera informiranja i promocije su:

- podizanje razine svijesti o vrijednostima poljoprivrednih proizvoda Europske unije i visokim standardima koji se primjenjuju na metode proizvodnje u Europskoj uniji

- povećanje konkurentnosti i potrošnje poljoprivrednih proizvoda Europske unije i određenih prehrambenih proizvoda te povećanje njihove prepoznatljivosti u Europskoj uniji i izvan nje

- podizanje razine svijesti o sustavima kvalitete Europske unije i njihovog prepoznavanja

- povećanje tržišnog udjela poljoprivrednih proizvoda i određenih prehrambenih proizvoda Europske unije, s posebnim naglaskom na ona tržišta u trećim zemljama koja imaju najveći potencijal za rast

- ponovno uspostavljanje redovnih tržišnih uvjeta u slučaju ozbiljnog poremećaja na tržištu, gubitka povjerenja potrošača ili drugih specifičnih problema

Prema novim pravilima, koja se primjenjuju od 01. prosinca 2015. godine, postoji mogućnost sufinanciranja višegodišnjih projekata usmjerenih ka pronalaženju novih tržišta i promicanju poljoprivrednih proizvoda unutar Europske unije i na tržištima trećih zemalja. Ukupno 133.000.000 EUR dostupno je za promociju iz proračuna Europske unije u 2017. godini za sve EU članice.

Rok za podnošenje prijedloga jest 20. travnja 2017.

Više »

Novi sustav “Upiti i odgovori” za program Ruralnog razvoja

Od objave natječaja za tip operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”, na službenim stranicama Ruralnog razvoja može se dobiti uvid u novi sustav zaprimanja upita i odgovora. Od objave natječaja za tip operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”, na službenim stranicama Ruralnog razvoja može se dobiti uvid u novi sustav zaprimanja upita i odgovora. Sve upite vezane za natječaj možete postaviti putem web forme u poveznici Pitanja i odgovori. Odgovori na upite više se ne šalju pojedinačno natrag na adresu e – pošte korisnika, već se objavljuju u istoj rubrici Pitanja i odgovori. Upiti vezani uz ostale mjere Programa ruralnog razvoja RH i dalje se zaprimaju putem adrese e – pošte eafrd@mps.hr. U skladu s odredbama navedenim uz svaki pojedini natječaj, jedino odgovori na upite koji su postavljeni na ovaj način, kao i odgovori objavljeni na mrežnoj stranici www.ruralnirazvoj.hr smatraju se službenim. Iz Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju napominju da ne mogu davati svoje mišljenje o prihvatljivosti pojedinog potencijalnog korisnika, prihvatljivosti projekata odnosno pojedine vrste ulaganja.

Podsjetnik – do 31. siječnja podnošenje zahtjeva za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka

Korisnici podmjere 17.1. “Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljaka” mogu podnijeti Zahtjev za potporu za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka Agenciji za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju do 31. siječnja 2017. godine.

Podsjećamo da su korisnici fizičke, pravne osobe ili grupe fizičkih ili pravnih osoba upisanih u Upisnik poljoprivrednika, a intenzitet potpore je 65% vrijednosti premije osiguranja, najviše 75.000,00 eura godišnje (u kunskoj protuvrijednosti), po korisniku. Korisnik potpore mora imati važeću policu osiguranja poljoprivredne proizvodnje u razdoblju za koji podnosi zahtjev za potporom. Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje od jednog ili više štetnih događaja, i to:
– nepovoljne klimatske prilike
– životinjske i biljne bolesti
– najezda nametnika
– okolišni incidenti i/ili
– mjere protiv unošenja u Uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Unije. Više »

Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE – priprema za treći poziv

Program INTERREG EUROPE pokrenuo je informativnu kampanju u vezi s trećim pozivom na dostavu projektnih prijedloga koji će biti otvoren u razdoblju 01. ožujka – 30. lipnja 2017. godine. Programska tijela su pripremila i objavila relevantnu dokumentaciju u svrhu pravovremene pripreme potencijalnih prijavitelja za navedeni poziv. Programski paket koji uključuje programski priručnik i obrasce za prijavu, dostupan je na sljedećoj poveznici: http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/. Također su dostupni alati za traženje partnera i ideja te stranica za pomoć u razvoju projekta koji mogu poslužiti za pripremu kvalitetnog projektnog prijedloga.Ukoliko niste sigurni da je vaša projektna ideja relevantna za program INTERREG EUROPE, možete napraviti samoprocjenu iste na sljedećoj poveznici: http://www.interregeurope.eu/self-assessment/, a po mogućnosti i dobiti dodatne individualne konzultacije: http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/340/get-feedback-on-your-project-idea-in-time-for-third-call/. Važno je napomenuti da je potrebno konzultirati sve dokumente koji se mogu preuzeti na gore navedenim poveznicama kako bi se pripremio kvalitetan projektni prijedlog. S obzirom na navedeni rok trajanja Poziva, dobro je već sada krenuti s pripremom.

Interreg Mediterranean 2014. – 2020. – nacionalni info dan: 2. veljače 2017. u Zagrebu

Do 2020. godine državama sudionicama će na raspolaganju biti 265 milijuna eura (ERDF+IPA+co-financing) za transnacionalnu suradnju s ciljem jačanja kapaciteta za pametan i održiv rast, poticanja ekonomije s niskom razinom ugljika, razvoja energetske učinkovitosti, zaštite i promicanja prirodnih i kulturnih resursa Mediteranskog područja te razvoja multilateralnih institucionalnih okvira kako bi se zajedničkim rješenjima odgovorilo na zajedničke izazove. Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga bit će otvoren od 30. siječnja 2017. u 12:00 sati do 31. ožujka 2017. u 12:00 sati. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa zajedničkim tajništvom Programa, poziva na sudjelovanje na nacionalnom info danu koji će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem i ograničenjima drugog poziva te pripreme za prijavu na isti. Radionica će se održati 2. veljače 2017. s početkom u 9:30h u Hotelu International (Miramarska 24, Zagreb), a detaljan raspored možete pogledati ovdje. Svoje sudjelovanje na radionici možete prijaviti putem Prijavnog obrasca. Napomena: S obzirom da je broj sudionika ograničen, preporuča se prijava što ranije, a najkasnije do utorka 31. siječnja 2017.

OBAVIJEST prijaviteljima za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada – produljen rok za prijavu do 31. siječnja 2017.

S obzirom na iznimno veliki interes upravitelja i predstavnika stanara za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja kao Posredničko tijelo razine 12. siječnja 2017. godine je rok za podnošenje projektnih prijedloga produžilo do 31. siječnja 2017. godine u 23:59h.

Zbog velikog broja projektne dokumentacije zaprimljene na provjeru, odnosno čak 577 projektnih prijedloga, stručnjacima Fondovog Sektora za energetsku učinkovitost je potrebno dodatno vremensko razdoblje, kako bi se osigurao temeljit i kvalitetan pregled svih pristiglih prijedloga. Do sad je pregledano prvih 300-tinjak zaprimljenih prijedloga, na temelju čega je upraviteljima dostavljena uputa što trebaju korigirati ili nadopuniti u projektima. Dodatno vrijeme ostvareno ovim produženjem roka, prijavitelji će moći iskoristiti za predložene korekcije, kako bi do zatvaranja Poziva ‘Energetska obnova višestambenih zgrada’ projektne prijedloge upotpunili te pravovremeno pribavili Izjavu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o spremnosti projekta.  Fondov Sektor za energetskiu učinkovitost je do sad izdao 150 Izjava o spremnosti projektnog prijedloga te će, unatoč produljenju roka za prijavu, i ovaj vikend raditi od 10 do 18 sati kako je i najavljeno, dok će na sam dan zatvaranja poziva raditi od 8:00 do 23:59 sata. Pregledavat će se dokumentacija, izdavati Izjave o spremnosti, a najavljeni su i dolasci upravitelja s projektima spremnima za prijavu.

Apelira se na sve zainteresirane prijavitelje da što prije dostave nadopunjenu dokumentaciju, kako bi se njihovi projektni prijedlozi mogli finalizirati i predati na daljnju evaluaciju.

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava za dodjelu bespovratnih sredstava – Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Dana 4. siječnja 2017. godine objavljena je prva izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije. 
Prijave na natječaj primat će se od 15. veljače 2017. do 31. prosinca 2017. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

Više o natječaju na stranici: http://www.mingo.hr/page/trajno-otvoreni-poziv-na-dostavu-projektnih-prijava-komercijalizacija-inovacija-u-poduzetnistvu

Obavijest o produljenju trajanja postupka dodjele za pozive na dostavu projektnih prijedloga „E-impuls“, „Inovacije novoosnovanih MSP“ i „Kompetentnost i razvoj“

Zbog izuzetno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga (više od 2.700) po objavljenim Pozivima na dostavu projektnih prijedloga “E-impuls” (referentnog broja KK.03.2.1.06), “Inovacije novoosnovanih  MSP” (referentnog broja KK.03.2.2.01)  te “Kompetentnost i razvoj MSP” (referentnog broja KK.03.2.1.05), Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, kao Upravljačko tijelo, odobrilo je Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Provedbenom tijelu nadležnom za Prioritetnu os 3 Poslovna konkurentnost, produljenje trajanja postupka dodjele za navedene Pozive na rok od 180 dana.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta će uložiti napore za otklanjanje okolnosti koje utječu na dinamiku obrade zaprimljenih projektnih prijedloga kako bi ista bila u što većoj mjeri ubrzana te kako bi zahtjevi bili obrađeni u što kraćem roku.

Djeci iz Županije besplatan upis u Knjižnice grada Zagreba

Djeca s prebivalištem na području grada Zagreba i Zagrebačke županije do navršene 15 godine mogu se besplatno upisati u Knjižnice grada Zagreba – odluka je to Gradske skupštine Grada Zagreba donesene na posljednjoj sjednici u prosincu.

Odluka je donesena u svrhu poticanja navika čitanja te svakako poticanja sveukupnog obrazovanja djece. Ovoj odluci, osim djece, veseliti će se i roditelji s područja Županije, jer će djeca imati puno više mogućnosti za posuđivanje i nabavljanje školske literature.

Gis aplikacija poduzetničkih zona u Zagrebačkoj županiji na prostornim planovima

http://localismarket.gdi.net/TourMap/HR_ZGZUP_PodZone_hr