Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za 2016./2017. Featured

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za 2016./2017. školsku godinu

Financijske potpore dodijelit će se udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju kojima neće biti osiguran pomoćnik u nastavi u 2016./2017. školskoj godini putem natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ iz sredstava Europskog socijalnog fonda te su njihove projektne prijave u skladu s uvjetima iz Javnog poziva. Cilj Javnog poziva je provedbom projekata udruga osigurati potporu pomoćnika u nastavi radi neposredne pomoći učenicima s teškoćama u razvoju u zadacima koji zahtijevaju komunikacijske, senzorne i motoričke aktivnosti učenika, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba tijekom svakodnevnih školskih aktivnosti, a na temelju izrađenog programa rada pomoćnika u nastavi i prema potrebama učenika s teškoćama u razvoju. Ministarstvo planira na temelju Javnog poziva projektima udruga dodijeliti do 10.000.000,00 kuna. Najmanji iznos koji se može zatražiti je 38.750 kuna, a najveći je 387.500,00 kuna. Udruga prijavljuje samo jedan projekt koji može trajati najdulje do 30. lipnja 2017. godine.

Rok: 1. srpnja 2016. Prijava projekta u partnerstvu je obvezna s minimalno jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u županiji u kojoj se projekt provodi.

Natječaj za provedbu podmjere 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je  natječaj za provedbu podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“. Natječaj je otvoren s ciljem dodjele bespovratnih sredstava za projekte koji uključuju aktivnosti konverzije degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura.

Prihvatljivi prijavitelji: šumoposjednici, udruge šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske

Prihvatljive aktivnosti:konverzija panjača, šikara, šibljaka i drugih degradiranih oblika šumskih sastojina u šumske sastojine visokog uzgojnog oblika, konverzija šumskih sastojina narušene strukture vrsta drveća u mješovite šumske sastojine s povoljnim udjelom glavnih vrsta drveća, konverzija šumskih kultura i plantaža u mješovite šumske sastojine visokog uzgojnog oblika autohtonih vrsta drveć

Iznos sufinanciranja:minimalan iznos sufinanciranja iznosi 5.000 eura, maksimalan iznos sufinanciranja iznosi 700.000 eura.

Stopa sufinanciranja:maksimalan intenzitet sufinanciranja projekata iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Više na: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/natjecaj-za-provedbu-podmjere-8-5-potpora-za-ulaganja-u-poboljsanje-otpornosti-i-okolisne-vrijednosti-sumskih-ekosustava-provedba-operacije-8-5-1-konverzija-degradiranih-sumskih-sastojin/.

RRAZZ prijavila projekt u sklopu natječaja: Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.

Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije je zajedno s  Općinom Jakovlje, Osnovnom školom Jakovlje i Nadbiskupskim sjemeništem Petar Barbarić iz Travnika  prijavila projekt:” Courageous religious  operation showing cooperation-C.R.O.S.C.” u sklopu Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.  Vrijednost projekta iznosi  471.555,88 EUR, EU bi sufinancirala projekt sa 85 %- 400.822,50 EUR, a projekt bi trajao 18 mjeseci.

 Zajednički izazovi s kojima se suočavaju i općina Jakovlje i općina Travnik su:slabo razvijen potencijal religioznog turizma ( usluge/proizvodi), nedovoljna diversifikacija turističke ponude i nedostatak vještina upravljanja turističkom destinacijom. Obje općine imaju veliki kulturni i religiozni potencijal kojeg projektom C.R.O.S.C. namjeravaju zajednički iskoristiti kako bi postigli dinamičniji razvoj kulturno religioznog turizma  s ciljem povećanja broja turista u Jakovlju i Travniku.

Više »

Re-granting_HZZ

Imate ideju za DEAR projekt? Prijavite je za sufinanciranje!

Do 8. srpnja 2016. godine zaprimaju se prijave za sufinanciranje dvaju mikroprojekata u trajanju do 11 mjeseci. Najniži iznos sufinanciranja je 2.000 eura, a najviši 6.000 eura.

Hrvatska zajednica županija u 2016. će godini sufinancirati dva mikroprojekta u trajanju do 11 mjeseci, usmjerena na obrazovanje za razvoj i podizanje svijesti. Više »

Otvoren Poziv za iskazivanje interesa za prijavu projekata iz mjere 16 „Suradnja“

Ministarstvo poljoprivrede je raspisalo Poziv za iskazivanje interesa za prijavu projekata iz mjere 16 „Suradnja“ Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. koji će se financirati iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR). Kako bi se uvidjela količina potencijalnih prijavitelja svi zainteresirani (fizičke i pravne osobe, operativne skupine, udruge, poljoprivredne zadruge, proizvođačke grupe/organizacije itd.), mole se da popune obrazac za prijavu idejnog projekta. Moguće je prijaviti  samo projekte koji su u skladu s mjerom 16 „Suradnja“ Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Ovaj poziv ima za cilj prikupljanje projektnih prijedloga na osnovu kojih će Ministarstvo poljoprivrede raspisivati natječaje za mjeru 16 „Suradnja“ iz Programa ruralnog razvoja u programskom razdoblju 2014. – 2020. godine. Poziv je otvoren od 22.04.2016. do 01.06.2016. godine. Tekst mjere 16 „Suradnja“ možete pročitati ovdje Obrazac za iskazivanje interesa za prijavu projektnih prijedloga možete popuniti ovdje!

Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2016. godini iz Državnog proračuna RH i fondova Europske unije

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavljuje Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2016. godini iz Državnog proračuna RH i fondova Europske unije.

Godišnji plan natječaja sadrži popis ukupno 93 programa za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2016., u sklopu svojih nadležnosti, raspisati 21 državno tijelo. Iznosom od preko 985 milijuna kuna iz Državnog proračuna, dijela prihoda od igara na sreću i fondova EU planira se financirati i sufinancirati više od 6300 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima prevencije nasilja među djecom i mladima, borbe protiv ovisnosti, socijalnih usluga, volonterstva, obrazovanja, sporta, kulture, društvenog poduzetništva, zaštite okoliša i priode, poljoprivrede, turizma te drugim područjima od interesa za opće dobro.

Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

 

Prilog:

1. Godišnji plan

Green destinations – Javni natječaj za top 100 svjetskih održivih turističkih destinacija

Organizacija Green destinations objavila je poziv gradovima, općinama, regijama (županijama) i zemljama za kandidature za top 100 svjetskih održivih turističkih destinacija.
Poziv je otvoren do 15. lipnja ove godine, a kandidature će se ocjenjivati prema ukupno 15 kriterija i to:
 • koordinator za održivost
 • strategija razvoja turizma
 • očuvanje prirode
 • briga za životinje
 • krajolik
 • upravljanje otpadnim vodama
 • gospodarenje otpadom
 • smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima
 • očuvanje kulturne baštine
 • nematerijalna baština
 • briga o ljudima
 • uključenost stanovništva u turizam
 • promoviranje lokalnih proizvoda
 • prevencija za zdravlje i sigurnost
 • pristupačnost
 
Detalje ovog natječaja možete pronaći OVDJE, a prijaviti se OVDJE . Pobjednici će biti proglašeni u rujnu u Ljubljani na Svjetskom danu zelenih destinacija.

Plan objave natječaja za 2016. godinu Ministarstva poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, izradilo je plan natječaja za 2016. godinu. Plan natječaja nlazi se na linku: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/plan-objave-natjecaja-za-2016-godinu/. 

Inovacije novoosnovanih MSP

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Povećana inovativnost MSP–ova“. Cilj ovog Poziva je razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Druga svrha ovog Poziva je izravno podržavati inovativna novoosnovana poduzeća koja su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjerena na napredne i inovativne proizvode i usluge visoke dodane vrijednosti. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2016. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 22.800.000,00 kuna.

Poziv je namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su:
– neuvršteni MSP-ovi koja spadaju u mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014
– su osnovane najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave, nisu raspodijelile dobit i koje nisu osnovane spajanjem.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 HRK. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 90%.

Prijave na natječaj primat će se od 10. lipnja 2016. do 31. prosinca 2016., odnosno do iskorištenja sredstava.

Više na: https://www.poduzetnistvo.gov.hr/.

Potpore Hrvatske turističke zajednice

Hrvatska turistička zajednica će i u 2016. godini dodjeljivati bespovratna sredstva putem programa potpora s ciljem unapređenja proizvoda, stvaranje prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini, te obogaćivanja ponude u pred i posezoni.

Projekti, inicijative i događanja kojima će se odobriti potpora odabrat će se sukladno razrađenim kriterijima, dok će odluku o izboru i visini potpora donijeti Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice na prijedlog sukladnog Povjerenstva.

Programi u 2016. godini:

 • Potpore događanjima,
 • Potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima,
 • Potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima,
 • Potpore razvoju DMK.

Info: potpore@htz.hr