RRAZŽ je prijavila prekogranični projekt sa slovenskim partnerima

RRAZZ je 14. studenog 2016.g. prijavila na natječaj: Program suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020. prekogranični   projekt :”Upoznaj baštinu s tanjurom i čašom.”

Projekt će, ukoliko bude odoboren, provoditi sljedeći partneri:  Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije (vodeći), Muzej Sveti Ivan Zelina, Pučko otvoreno učilište Vrbovec, Posavski muzej Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice i Kunst 1966, gostilna, d. o. o. a predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca.

 Ukupna vrijednost projekta iznos: 767.826,05 EUR,  a zatraženo je sufinanciranje od  85% (652.652,13 EUR)

Ukratko o projektu:

Zajednički izazov područja Zagrebačke županije (ZŽ) i Posavja je neiskorišteni potencijal za razvoj kulturno-turističke ponude koja je trenutno u lošem stanju, nije marketinški dobro prezentirana a relevantnim  dionicima u turizmu nedostaje znanje o aktivnom očuvanju i održivom turizmu.

Glavni cilj projekta je aktivno zaštititi kulturnu baštinu ZŽ i Posavja održivim turizmom baziranim na hrani i vinu, koji će povećati broj turista.

Projekt će razviti novu prekograničnu destinaciju (revitalizirati), promovirati ju te educirati  ključne dionike o održivom turizmu što će rezultirati većim brojem posjetitelja. 

Glavni ishodi projekta su: povećanje broja posjetitelja za 2300, 3 investicije malih razmjera u posjetiteljsku infrastrukturu (Muzej Sveti Ivan Zelina, Pučko otvoreno učilište Vrbovec, Posavski muzej Brežice) , jedna nova prekogranična destinacija ( Zagrebačka županija i Posavje) , jedno poduzeće koje prima potporu i jedno poduzeće koje prima bespovratna sredstva.

Korist od projekta imat će lokalno stanovništvo i posjetitelji prekograničnog područja.

Prekogranični pristup je potreban jer se svi partneri nalaze na perifernom ruralnijem području, pojedinačno nemaju ponudu koja bi konkurirala velikim turističkim središtima i samostalno nemaju sredstva za ulaganje i promociju kulturne baštine,  a  udruživanje je logičan korak premošćivanju zajedničkih prepreka i prema putu k zajedničkom cilju. Dodana vrijednost projekta je inovativnost  u sadržaju programa za turiste, povezivanje s lokalnim malim brendovima te integracija sadašnjih malih SI-HR  turističkih ponuda u jednu novu i veću prekograničnu destinaciju  što će u konačnici potaknuti razvoj lokalne ekonomije i promovirati  hrvatsko-slovensku suradnju.

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA U POTPROGRAMU KULTURA

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu objavila je poziv za podnošenje projektnih prijedloga u potprogramu Kultura programa Kreativna Europa: „Potpora za europske projekte suradnje“.

Potprogram Kultura pruža potporu projektima koji su usredotočeni na:

 • Transnacionalnu mobilnost umjetnika i djelatnika u kulturi
 • Razvoj publike
 • Izgradnju kapaciteta – digitalizacija
 • Izgradnju kapaciteta – novi poslovni modeli
 • Izgradnju kapaciteta – obrazovanje i osposobljavanje

Programi su otvoreni europskim kulturnim i kreativnim subjektima koji djeluju u kulturnim i kreativnim sektorima koji imaju pravnu osobnost najmanje dvije godine na dan roka za podnošenje prijedloga. Fizičke osobe ne mogu se prijaviti na ovaj poziv.

Prihvatljive aktivnosti su sve one aktivnosti koje nastoje postići ciljeve i prioritete određene potprogramom Kultura.

Kreirajte s nama Strategiju razvoja IKT-a Zagrebačke županije

Zagrebačka županija predstavila je nacrt prijedloga „Strategije razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije na području Zagrebačke županije“ čiji je cilj u narednih 5 godina transformirati Županiju u „pametnu županiju“.

Strategiju je izradila tvrtka Infocumulus iz Zagreba dok su članovi ekspertnog tima Mladen Vedriš, Nedeljko Štefanić i Anita Lovrić aktivno sudjelovali u njenom kreiranju.

Strategija razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) važan je strateški dokument koji ima za cilj stvoriti preduvjete za umrežavanje ljudi, sustava, podataka i stvari kako bi se dobila što potpunija informacija za donošenje kvalitetnih odluka koje će podržati održivi razvoj koji odgovara današnjim potrebama građana i gospodarstvenika, istovremeno čuvajući resurse i okoliš. Drugim riječima, Strategija predstavlja osnovu za daljnji razvoj, odabir razvojnih projekata i aktivnosti u skladu s mogućnostima Županije i prilikama ovisnim o okruženju, prvenstveno ovisno o dostupnosti razvojnih fondova koji će omogućiti provedbu znatno većeg broja razvojnih projekata nego što bi bilo moguće bez tih sredstava.

Iz Zagrebačke županije pozivaju svu zainteresiranu javnost da svoje komentare na nacrt prijedloga Strategije razvoja informacijske komunikacijske tehnologije na području Zagrebačke županije – Pametna županija dostave putem obrasca na adresu elektroničke pošte: i.bosnjak@zagrebacka-zupanija.hr do 11. studenoga 2016. godine.

Više o tome pogledajte ovdje.

Bespovratno 200.000 kn poduzetnicima za usluge pisanja EU projekata

Zagrebačka županija bespovratno će dodijeliti 200.000 kuna mikro, malim i srednjim poduzetnicima sa svog područja za pokriće tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU. Natječaj za navedena sredstva otvoren je do utroška sredstava, a najkasnije do 1. prosinca 2016. godine.

Ovim potporama želi se ojačati konkurentsku sposobnost poduzetnika s područja Zagrebačke županije te ih poticati na prijavu i korištenje sredstava fondova i programa Europske unije, ali i povećati broj uspješno pripremljenih i prihvaćenih projekata županijskih poduzetnika.

Potpore će se dodjeljivati za stručnu pomoć konzultanata za usluge pisanja prijave projekata na natječaje u okviru operativnih programa Republike Hrvatske koji će se financirati iz fondova i programa Europske unije.

Prijavu mogu podnijeti subjekti malog gospodarstva prema uvjetima natječaja među kojim ističemo da prijavitelj mora imati sjedište na području Zagrebačke županije, podmirene obveze prema zaposlenima te u trenutku podnošenja prijave na natječaj već imaju ugovorenu, naručenu ili u izradi uslugu tehničke pomoći u smislu ovog natječaja. Također, važno je da se prijavljeni projekt ne sufinancira drugim potporama koje dodjeljuje Zagrebačka županija i ostali davatelji državnih potpora.

Više »

Objavljen Poziv za podnošenje prijedloga za program Erasmus+

Europska komisija objavila je Poziv za podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2017. godinu. Ukupni proračun programa Erasmus+ za sve programske zemlje za 2017. godinu iznosi 2,16 milijardi eura, od čega je gotovo 19 milijuna eura planirano za Republiku Hrvatsku.

Erasmus+ pruža niz mogućnosti za međunarodnu mobilnost pojedinaca, suradnju između različitih organizacija u svrhu razmjene dobre prakse i stvaranja inovacija te podršku reformi politika.

Više informacija o objavljenom Pozivu s pripadajućim rokovima za prijavu aktivnosti, te Vodič kroz program Erasmus+ za 2017. možete  pronaći ovdje.

POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 3. studenog 2016. godine drugi Javni natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2016. godini.

Ukupna vrijednost alociranih sredstva iznosi 5.307.000, 00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji su: mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za sljedeće djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007: Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i Proizvodnja namještaja (C31).

Sufinanciraju se prihvatljivi troškovi:

 • MJERA 1: Ulaganja u proizvodnu tehnologiju s intenzitetom potpore do 50% ukupno prihvatljivog troška, a maksimalnom vrijednosti do 400.000,00 HRK
 • MJERA 2:  Ulaganje u informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa s intenzitetom potpore do 70% ukupno prihvatljivog troška, a maksimalnom vrijednosti do 200.000,00 HRK te
 • MJERA 3:  Nastup na sajmu ili izložbi s intenzitetom potpore do 80% ukupno prihvatljivog troška, a maksimalnom vrijednosti do 100.000,00 HRK.

U okviru Javnog natječaja jedan prijavitelj može podnijeti samo jednu prijavu za samo jednu provedbenu mjeru.

Javni natječaj otvoren je do 18. studenog 2016. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

POTICANJE RADA S DAROVITOM DJECOM I UČENICIMA NA PREDTERCIJARNOJ RAZINI

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao Posredničko tijelo 1 objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“.

Specifični cilj Poziva je jačanje kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova u području identifikacije i podrške obrazovanju darovitih učenika.
Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i regionalne samouprave te osnovne i srednje škole.
Prihvatljivi partneri na projektu mogu biti visoka učilišta, znanstvene organizacije, udruge, zadruge, trgovačka društva i javne institucije odgovorne za razvoj i provedbu obrazovnih politika.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu prijaviti su jačanje kompetencija učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama, izrada i provedba individualiziranih programa rada te novih  modela i oblika rada, praćenja i poticanja  (potencijalno) darovitih učenika.

Ukupna financijska alokacija iznosi 10.000.000,00 kn od čega 85% čine sredstva EU dok 15% čine sredstva državnog proračuna RH. Najniža vrijednost potpore po pojedinom projektu iznosi 400.000,00 kn, a najviša 1.000.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova projekta te sufinanciranje od strane prijavitelja nije potrebno.

Trajanje projekta: od 16 do 24 mjeseca.

Rok za prijavu: 12. 12. 2016.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA U POTPROGRAMU KULTURA

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu objavila je poziv za podnošenje projektnih prijedloga u potprogramu Kultura programa Kreativna Europa: „Potpora za europske projekte suradnje“. Potprogram Kultura pruža potporu projektima koji su usredotočeni na:

 • Transnacionalnu mobilnost umjetnika i djelatnika u kulturi
 • Razvoj publike
 • Izgradnju kapaciteta – digitalizacija
 • Izgradnju kapaciteta – novi poslovni modeli
 • Izgradnju kapaciteta – obrazovanje i osposobljavanje

Programi su otvoreni europskim kulturnim i kreativnim subjektima koji djeluju u kulturnim i kreativnim sektorima koji imaju pravnu osobnost najmanje dvije godine na dan roka za podnošenje prijedloga. Fizičke osobe ne mogu se prijaviti na ovaj poziv. Prihvatljive aktivnosti su sve one aktivnosti koje nastoje postići ciljeve i prioritete određene potprogramom Kultura. Više informacija možete vidjeti OVDJE.

OBZOR 2020. – OTVORENI NATJEČAJI ZA 2017. GODINU

Europska komisija objavila je otvaranje novih natječaja u okviru društvenog izazova Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i unutarnjih voda te bioekonomija za 2017. godinu:

E-SAVJETOVANJE O NACRTU POZIVA ZA ENERGETSKU OBNOVU VRTIĆA I ŠKOLA

Cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore u pripremi i provedbi ulaganja s ciljem postizanja energetskih ušteda, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije.

U sklopu ovog Poziva dodjeljuju se bespovratna sredstva koja će se koristiti za provedbu aktivnosti pripreme i provedbe energetske obnove i uvođenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj u maksimalnom iznosu od 152.000.000,00 kuna. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja poziva sve zainteresirane da svoje prijedloge na Nacrt Poziva  i nadopune teksta dostave zaključno do 21. listopada 2016. godine.

Nacrtu Poziva možete pristupiti na portalu e-Savjetovanja.