BESPLATNO USAVRŠAVANJE EDUKACIJA MEDICINSKIH SESTARA I NJEGOVATELJICA U PODRUČJU PALIJATIVNE SKRBI

Pučko otvoreno učilište Kutina u suradnji s partnerima Učilištem Ambitio, poslodavcem Senectom plus i Koordinacijom hrvatske obiteljske medicine provodi projekt kojim se želi pridonijeti poboljšanju kvalificiranosti ljudskih resursa i obrazovnih programa u sektoru socijalnih usluga i zdravstvenom sektoru, konkretno u području palijativne skrbi. Projektom naziva “E-programi stručnog usavršavanja – palijativna skrb” posvećuje se pozornost edukaciji iz palijativne skrbi, kako s aspekta skrbi o bolesniku, tako i s aspekta pristupa njegove obitelji, ali i načinu organizacije palijativne skrbi. Više »

Otvoren Javni poziv „Razvoj poslovne infrastrukture“ vrijedan 380 milijuna kuna

Svrha Poziva na dostavu projektnih prijedloga ‘Razvoj poslovne infrastrukture’  je razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanje broja proizvoda/usluga koje ona omogućava.

To će se postići poticanjem ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za proširenjem postojeće ili izgradnjom nove infrastrukture  poput poduzetničkih centara, poslovnih inkubatora, poduzetničkih akceleratora, poslovnih i znanstveno-tehnoloških parkova.  Takva infrastruktura će na lokalnoj odnosno regionalnoj razini doprinijetipoboljšanju dostupnosti poduzetničko poslovne infrastrukture MSP-ovima  u svrhu njihovog olakšanog rasta i razvoja s ciljem  privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima. Prihvatljive su aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove ili održavanje i opremanje postojeće poduzetničko poslovne infrastrukture, u svrhu pružanja novih ili kvalitetnijih usluga poduzetnicima.

Više »

HTZ objavila Javni poziv za udruženo oglašavanje 2017.

Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora u 2017. godini.

Više o samom pozivu možete pronaći na službenim stranicama Hrvatske turističke zajednice.

Otvoreni javni poziv za projekt “Naukovanje za obrtnička zanimanja”

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta za projekt “Naukovanje za obrtnička zanimanja”.

Prijave se zaprimaju isključivo od 01.09.2016. godine do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 11.11.2016. godine.

Prioritet poziva je poticanje gospodarskih subjekata na sudjelovanje u obrazovanju učenika koji stječu deficitarna zanimanja iz sustava vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) čime se doprinosu stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika.

Više »

PROGRAM DODJELE DRŽAVNE POTPORE ZA ULAGANJE U PROIZVODNE TEHNOLOGIJE

Ministarstvo gospodarstva objavilo je na svojim stranicama Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstva prema Programu regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologije.

Cilj navedenog programa je poticanje poduzetnika na ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu u svrhu proširenja i modernizacije postojećih proizvodnih kapaciteta te osnivanje nove poslovne jedinice uz uvjet zadržavanja i/ili povećanje broja radnika. Za provedbu programa za 2016. godinu predviđeno je ukupno 40 milijuna HRK.

Maksimalni intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću prema veličini iznosi:

  • 25% za velika poduzeća
  • 35% za srednja i mala poduzeća

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 HRK.

Više »

OBJAVLJEN 2. ROK ZA INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVATSKA

Program suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska se izvodi na osnovi otvorenog javnog poziva, što znači da kao prijavitelji možete prijave neprekidno podnositi od objave poziva pa sve dok postoje raspoloživa sredstva. Drugi rok za podnošenja prijava u okviru programa zatvorit će se 14. studenog 2016. godine u 12 (CET) sati. Svi prijavitelji moraju obratiti pozornost na manje izmjene natječajne dokumentacije i korigendum u kojem su te izmjene opisane. Vezano uz izmjene natječajne dokumentacije, napominjemo kako nije mijenjan sadržaj dokumenata već su dana dodatna pojašnjenja i napravljeni manji popravci s kojima se želi poboljšati razumijevanje programskih pravila i prijaviteljima olakšati pripremu i prijavu projekata. Otvoreni poziv i natječajna dokumentacija su dostupni na mrežnoj stranici programa.

Poticanje društvenog poduzetništva – izmjene

Objavljene su izmjene dokumentacije natječaja „Poticanje društvenog poduzetništva“, koje uključuju izmjene i/ili dopune vezane uz specifične ciljeve, ciljane skupine, opsežnije definiranje prihvatljivih prijavitelja, aktivnosti i slično. Među važnim je izmjenama svakako i ona da je rok za prijavu projektnih prijedloga produljen do 23. rujna 2016. Sve informacije i dokumente možete pogledati na sljedećoj poveznici.

OBJAVLJEN NOVI PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 07 “TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA”

U Narodnim novinama (NN 71/2016) objavljen je novi Pravilnik o provedbi Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Više »

PRVE ISPLATE OPĆINAMA ZA OPERACIJU 7.1.1. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s isplatom sredstava iz Programa ruralnog razvoja za operaciju 7.1.1.- „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima. Do sada je odobreno gotovo 21 milijuna kuna potpore za 240 općina i gradova diljem Hrvatske, a isplaćeno je 655.750 kn na račune devet općina.

Najava natječaja za tip operacije 7.2.1. Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede najavljuje raspisivanje natječaja za tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“. Raspisivanje natječaja predviđeno je za 22. kolovoza 2016. godine dok će zahtjeve za potporu bit moguće podnositi u AGRONET-u od 05. rujna 2016. do 05. listopada 2016. godine. Prihvatljivi korisnici su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje. Prihvatljiv projekt/operacija je građenje i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu i/ili odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda.