OTVORENO JAVNO SAVJETOVANJE: PROGRAM UMJETNOST I KULTURA 54+

Ministarstvo kulture priprema javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za program Umjetnost i kultura 54+. Tim povodom, otvoreno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za potencijalne korisnike programa.

Ovaj poziv se priprema u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“; prioritetna os 2 – Socijalno uključivanje; Specifični cilj 9.i.1. – Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću otvoreno je do 13. 8. 2016.

Više informacija i poveznicu na javno savjetovanje možete pronaći OVDJE.

SEDAM NOVIH EU NATJEČAJA ZA PODRUČJE ZDRAVSTVA, E-USLUGA I SOCIJALNE UKLJUČENOSTI

U ponedjeljak 18. srpnja 2016. godine u dvorani Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije predstavljeno je sedam poziva na dostavu projektnih prijedloga kojima je osigurano ukupno 1.948.142.077,00 kuna za projekte u području zdravstva, e-usluga i socijalne uključenosti.

Ulaganja u razvoj e-usluga javne uprave, bolnice, kliničke centre, klinike i opće bolnice, domove zdravlja, domove za socijalnu skrb i centre za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj provodit će se kroz sedam natječaja iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Objavljeni natječaji:

1. Razvoj e-Usluga

2. Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini

3. Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti

4. Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama/dnevnim kirurgijama

5. Poboljšanje socijalne infrastrukture u svrhu pružanja socijalnih usluga za osobe s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – I. faza

6. Poboljšanje infrastrukture u svrhu pružanja socijalnih usluga za djecu i mlade kao podrška procesu deinstitucionalizacije- I. faza

7. Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – I. faza  (bit će objavljen u toku dana)

Više »

Europska sredstva za volontere

U sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskih strukturnih i investicijskih fondova, objavljen je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“.

Opći cilj poziva je osnažiti doprinos volonterstva u provođenju reformi za društveni i gospodarski rast i demokratski razvoj, a specifični ciljevi poziva su:

1. Unapređenje kapaciteta organizatora volontiranja za učinkovit menadžment volontera u svrhu poboljšanja kvalitete usluga od općeg interesa i

2. Povećanje broja kvalitetnih i održivih volonterskih programa te programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje.

Prihvatljivi prijavitelji Programa su pravne osobe koje djeluju u području pružanja usluga od općeg interesa (razvoj volonterstva, odgoj i obrazovanje, zdravstvene usluge, socijalna skrb zaštita okoliša, borba protiv korupcije, suzbijanje diskriminacije, razvoj filantropije), sa sljedećim pravnim statusom: udruga, zaklada ili pravna osoba vjerske zajednice, koja u svojem temeljnom aktu ima definirano neprofitno djelovanje i registrirana je kao neprofitna organizacija za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj i u njoj obavlja registriranu djelatnost.

Više »

OTVORENI JAVNI POZIV ZA PROGRAM CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZA OBRTNIŠTVO

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 8. srpnja 2016. godine na svojim stranicama Otvoreni javni poziv za Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednji poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama.

Sredstva Poziva namijenjena su za:

  • obrazovanje u 2015. i 2016. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi Ministarstvo poduzetništva i obrta za zanimanja koja su uvrštena u Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, br. 42/08)
  • ishođenje dozvole za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2015. i 2016. godini

Više »

Poticanje društvenog poduzetništva

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 1. srpnja 2016. godine objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Poticanje društvenog poduzetništva”. Cilj Poziva predstavlja poslovanje temeljeno na načelima društvene, okolišne i ekonomske održivosti, kod kojeg se stvorena dobit/višak prihoda u cijelosti ili većim dijelom ulaže za dobrobit zajednice.

Specifični ciljevi:
– Unaprijediti znanja i vještine zaposlenika  postojećih i novih društvenih poduzeća putem specijaliziranih oblika osposobljavanja i obrazovanja;
–  Poticati razvoj poslovanja postojećih i novih društvenih poduzeća;
–  Povećati vidljivost društvenog poduzetništva putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika.

Više »

Objavljen poziv za dostavu zahtjeva iz programa LIFE 2014. – 2020. za “Tradicionalne projekte”

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavilo je na svojim stranicama, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Poziv za dostavu zahtjeva za iskazivanje načelne financijske podrške „tradicionalnim“ projektima iz programa Life 2014. – 2020. koji se prijavljuju na natječaj za 2016. godinu.

Na poziv se mogu prijaviti pravne osobe koje se prijavljuju kao koordinator-korisnici projekta i/ili pridruženi korisnici na projektu te zadovoljavaju sljedeće uvjete:

  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
  • podnesu zahtjev sukladno uvjetima ovoga Poziva,
  • dostave potrebnu dokumentaciju sukladno ovome Pozivu,
  • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela financijskih sredstava i sufinanciranja projekta od strane Fonda,
  • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja.

„INFO DAN O EUROPSKOM SOCIJALNOM FONDU“

Informativna radionica pod nazivom „INFO DAN O EUROPSKOM SOCIJALNOM FONDU“ održat će se u četvrtak, 7 srpnja 2016. godine u Hotelu International (Miramarska 24, Zagreb, dvorana Adriatic) s početkom u 9:00 sati. Na radionici će biti predstavljen Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. i nadolazeće otvoreni pozivi za dostavu projektnih prijedloga (prioritetne osi zapošljavanja, socijalna uključenost i dobro upravljanje). Program radionice možete preuzeti ovdje.

Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za 2016./2017. Featured

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za 2016./2017. školsku godinu

Financijske potpore dodijelit će se udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju kojima neće biti osiguran pomoćnik u nastavi u 2016./2017. školskoj godini putem natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ iz sredstava Europskog socijalnog fonda te su njihove projektne prijave u skladu s uvjetima iz Javnog poziva. Cilj Javnog poziva je provedbom projekata udruga osigurati potporu pomoćnika u nastavi radi neposredne pomoći učenicima s teškoćama u razvoju u zadacima koji zahtijevaju komunikacijske, senzorne i motoričke aktivnosti učenika, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba tijekom svakodnevnih školskih aktivnosti, a na temelju izrađenog programa rada pomoćnika u nastavi i prema potrebama učenika s teškoćama u razvoju. Ministarstvo planira na temelju Javnog poziva projektima udruga dodijeliti do 10.000.000,00 kuna. Najmanji iznos koji se može zatražiti je 38.750 kuna, a najveći je 387.500,00 kuna. Udruga prijavljuje samo jedan projekt koji može trajati najdulje do 30. lipnja 2017. godine.

Rok: 1. srpnja 2016. Prijava projekta u partnerstvu je obvezna s minimalno jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u županiji u kojoj se projekt provodi.

Natječaj za provedbu podmjere 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je  natječaj za provedbu podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“. Natječaj je otvoren s ciljem dodjele bespovratnih sredstava za projekte koji uključuju aktivnosti konverzije degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura.

Prihvatljivi prijavitelji: šumoposjednici, udruge šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske

Prihvatljive aktivnosti:konverzija panjača, šikara, šibljaka i drugih degradiranih oblika šumskih sastojina u šumske sastojine visokog uzgojnog oblika, konverzija šumskih sastojina narušene strukture vrsta drveća u mješovite šumske sastojine s povoljnim udjelom glavnih vrsta drveća, konverzija šumskih kultura i plantaža u mješovite šumske sastojine visokog uzgojnog oblika autohtonih vrsta drveć

Iznos sufinanciranja:minimalan iznos sufinanciranja iznosi 5.000 eura, maksimalan iznos sufinanciranja iznosi 700.000 eura.

Stopa sufinanciranja:maksimalan intenzitet sufinanciranja projekata iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Više na: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/natjecaj-za-provedbu-podmjere-8-5-potpora-za-ulaganja-u-poboljsanje-otpornosti-i-okolisne-vrijednosti-sumskih-ekosustava-provedba-operacije-8-5-1-konverzija-degradiranih-sumskih-sastojin/.

RRAZZ prijavila projekt u sklopu natječaja: Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.

Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije je zajedno s  Općinom Jakovlje, Osnovnom školom Jakovlje i Nadbiskupskim sjemeništem Petar Barbarić iz Travnika  prijavila projekt:” Courageous religious  operation showing cooperation-C.R.O.S.C.” u sklopu Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.  Vrijednost projekta iznosi  471.555,88 EUR, EU bi sufinancirala projekt sa 85 %- 400.822,50 EUR, a projekt bi trajao 18 mjeseci.

 Zajednički izazovi s kojima se suočavaju i općina Jakovlje i općina Travnik su:slabo razvijen potencijal religioznog turizma ( usluge/proizvodi), nedovoljna diversifikacija turističke ponude i nedostatak vještina upravljanja turističkom destinacijom. Obje općine imaju veliki kulturni i religiozni potencijal kojeg projektom C.R.O.S.C. namjeravaju zajednički iskoristiti kako bi postigli dinamičniji razvoj kulturno religioznog turizma  s ciljem povećanja broja turista u Jakovlju i Travniku.

Više »